KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: ONKOLOGIA

14 października 2022 Kombornia

IV Przemyska Konferencja Uroonkologiczna - PRZEMYŚLana współpraca

Organizator: MED SPACE s.c.
28 października 2022 Lublin

Interdyscyplinarne uwarunkowania zaburzeń płodnośc

Organizator: Uniwersytet Medyczny w LubliniePolskie Towarzystwo Andrologiczne