KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: PANDEMIA

15 czerwca 2023 Warszawa

"Diagnoza stanu polskiego społeczeństwa - pomiędzy COVID-19 a wojną w Ukrainie"

Organizator: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej oraz "Wiadomości Społeczne".
22 czerwca 2023 Biała Podlaska

I Ogólnopolska Konferencja „Rozwój e-gospodarki wobec wyzwań pandemii COVID-19"

Organizator: Organizatorem jest Wydział Nauk Ekonomicznych Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II pod patronatem merytorycznym...