KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: PANDEMIA

01 listopada 2021 Warszawa

Strategie zarządzania kulturą i projektami kulturalnymi

Organizator: dr Kama Pawlicka, Wydział Nauk Humanistycznych UKSW, Instytut Nauk o Kulturze i Religii
16 listopada 2021 Wrocław

The 10th Asia-Pacific International Conference: The Asia-Pacific Region In The Post-Pandemic Reality

Organizator: Centrum Badań Azji i Pacyfiku, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
25 listopada 2021 Warszawa

Religia i polityka w kontekście "epokowej zmiany". Czy jesteśmy świadkami narodzin nowego paradygmatu?

Organizator: Instytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawieWydział Nauk Politycznych...
02 grudnia 2021 Poznań

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Szok pandemiczny i jego konsekwencje dla gospodarki i biznesu”

Organizator: Instytut Ekonomii i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
04 grudnia 2021 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa online "Bohaterstwo, aktywizm, poświęcenie – historie dawne i współczesne"

Organizator: Wydział Filozoficzny UJ;Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach;Ośrodek...
06 grudnia 2021 Kraków

Wpływ pandemii na przemiany przemysłu i usług / The Impact of the Pandemic on the Transformation of Industry and Services

Organizator: Katedra Przedsiebiorczosci i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w...
26 lutego 2022 Białystok

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna Nauczycieli i Studentów "Innowacyjne pomysły na odpoczynek w czasie wolnym od pracy w ramach turystyki na wsi w okresie pandemii SARS CoV-2"

Organizator: • Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich Filia w Białymstoku, Studenckie Koło Naukowe „Hossa”• Uniwersytet w Białymstoku,...