KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: POEZJA

28 czerwca 2024 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa „Czas i historia”

Organizator: Ośrodek Badawczy Facta Ficta;Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu w Siedlcach;Katedra Porównawczych Studiów...
06 lipca 2024 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa „Między dobrem a złem. Dyskursy – dylematy – obyczaje – historie”

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu w Siedlcach;Ośrodek...
19 lipca 2024 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa "Klęski, porażki, upadki"

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Ośrodek Badawczy Facta Ficta; Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
21 lipca 2024 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa „Literackie potyczki (krytyka, czytelnicy, autorzy, świat)”

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu w Siedlcach; Ośrodek...
28 lipca 2024 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa "Miejsca"

Organizator: Ośrodek Badawczy Facta Ficta;Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu w Siedlcach;Katedra Porównawczych Studiów...
07 września 2024 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa „Spokój”

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Ośrodek Badawczy Facta Ficta; Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
22 października 2024 Bydgoszcz

Herbert odczytujący – Herbert odczytywany. Perspektywa antynomii. W 100-lecie urodzin Poety.

Organizator: Katedra Literatury Polskiej i Rosyjskiej oraz Katedra Literatury Powszechnej i Komparatystyki Wydziału Literaturoznawstwa Uniwersytetu...
21 listopada 2024 Olkusz

Twórczość literacka w lokalnych ośrodkach kultury. Kluby – poetyki – edukacja – upowszechnianie

Organizator: Centrum Badań nad Kulturą i Edukacją Regionalną Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie...