KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: PUBLIKACJA

19 kwietnia 2023 Kraków

MŁODZI O SPORCIE 2023: Druga strona medalu - zarządzanie zmianą w sporcie

Organizator: Koło Naukowe Managerów Sportu Uniwersytetu JagiellońskiegoInstytut Przedsiębiorczości Uniwersytetu Jagiellońskiego
19 kwietnia 2023 Kraków

Narzędzia Analityczne w Naukach Ekonomicznych

Organizator: Koło Naukowe Analizy Danych