KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: PUBLIKACJA

15 czerwca 2022 Siedlce

II OKN Doktryny Polityczno-Prawne w ujęciu historycznym i współczesnym (Konferencja Hybrydowa) (Publikacja)

Organizator: Studenckie Koło Naukowe Pasjonatów Prawa "Themis", działające przy Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu...
22 czerwca 2022 Szczecin (Konferencja On-Line)

II Międzynarodowa Multidyscyplinarna Konferencja Doktorantów US 2.0 "MKDUS 2.0" 22-24.06.2021

Organizator: Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Szkoła Doktorska Uniwersytetu Szczecińskiego IKSDUS