KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: REFERAT

28 lutego 2025 Microsoft Teams

II Ogólnopolski Kongres Psychologii i Pedagogiki pt. “Osobowość, rozwój i zdrowie psychiczne”

Organizator: Center for European Studies oraz Center for American Studies
29 marca 2025 Online

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Uzależnienia a prawo, psychologia i nauki o społeczeństwie"

Organizator: Center for European Studies oraz Center for American Studies
11 kwietnia 2025 Online

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Konflikt, wolność, władza"

Organizator: Center for European Studies oraz Center for American Studies
25 kwietnia 2025 Online

IV Ogólnopolski Kongres Prawno-Podatkowy

Organizator: Center for American Studies oraz Center for European Studies
23 maja 2025 Online

II Ogólnopolska Konferencja Literaturoznawcza "Oblicza literatury"

Organizator: Center for European Studies oraz Center for American Studies
18 lipca 2025 Online

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Państwo, prawo, kultura i społeczeństwo w myśli chrześcijańskiej"

Organizator: Center for American oraz  Center for European Studies
01 sierpnia 2025 Online

II Ogólnopolska Konferencja Filozofów, Historyków i Politologów

Organizator: Center for American Studies oraz Center for European Studies
06 września 2025 Online

III Interdyscyplinarna Konferencja Psychologii i Pedagogiki "Zachowania – Osobowość – Umysł – Emocje"

Organizator: Center for American Studies oraz Center for European Studies
20 września 2025 Online

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Władza publiczna, administracja, samorząd".

Organizator: Center for European Studies oraz Center for American Studies
24 października 2025 Online

III Międzynarodowa Konferencja "Dobra kultury, tożsamość historyczna, dziedzictwo narodowe – ujęcie interdyscyplinarne"

Organizator: Center for European Studies i Center for American Studies
14 listopada 2025 Online

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Sport – ujęcie interdyscyplinarne"

Organizator: Center for American Studies oraz Center for European Studies
06 grudnia 2025 Online

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Zrównoważony rozwój. Aspekty prawne, ekonomiczne, polityczne i społeczne"

Organizator: Center for European Studies, Center for American Studies i Center for Science & Technology