KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: RODZINA

31 maja 2022 Rzeszów

Odkrywanie i wzmacnianie potencjału Rodziny

Organizator: Akademickie Koło Naukowe Familiologów oraz Stowarzyszenie Mediacyjno-Edukacyjno-Familiologiczne  PROSPECTUS 
31 maja 2022 Online

Odkrywanie i wzmacnianie potencjału Rodziny

Organizator: Akademickie Koło Naukowe Familioligów Stowarzyszenie Mediacyjno-Edukacyjno-Familiologiczne PROSPECTUS 
02 czerwca 2022 Kraków

„Rodzina, wspólnota, naród – konflikty na przestrzeni dziejów”

Organizator: Koło Naukowe Doktorantów Historii „Onyks”, działające na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie
10 czerwca 2022 Kielce (Hybrydowa Lub Online)

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa SUKCES ŻYCIOWY W PRZESTRZENI SPOŁECZNEJ

Organizator: UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH, WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII