KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: ROLNICTWO

06 września 2024 Siedlce

IV Siedleckie Forum Doktorantów

Organizator: Rada Samorządu Doktorantów Szkoły Doktorskiej w Siedlcach
20 września 2024 Wrocław

VIII OGÓLNOPOLSKA KONFERECJA MŁODYCH NAUKOWCÓW "WKRACZAJĄC W ŚWIAT NAUKI 2024"

Organizator: Katedra Inżynierii Bioprocesowej przy Wydziale Inżynierii Produkcji oraz Koło Naukowe PlantFood
04 października 2024 Online (Microsoft Teams)

Ogólnopolska Konferencja Rolnictwa, Leśnictwa i Agrobiznesu

Organizator: Center for the Study of Science & Technology i Center for American & European Studies
14 października 2024 Poznań

Międzynarodowa Konferencja Nanotechnologia Roślin 2024

Organizator: Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii NaukProjekt Nanoplant
18 stycznia 2025 Online

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Odkrywanie świata przyrody"

Organizator: Center for Science & Technology wraz z Center for European Studies i Center for American Studies
22 lutego 2025 Online

III Ogólnopolski Kongres Ekologiczny "Zmiany klimatu i ochrona środowiska naturalnego"

Organizator: Center for European Studies oraz Center for American Studies
03 października 2025 Online

II Ogólnopolska Konferencja Rolnictwa, Leśnictwa i Agrobiznesu

Organizator: Center for Science & Technology i Center for American & European Studies