KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: STUDENCI

28 września 2023 Warszawa

III OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ STUDENTÓW I DOKTORANTÓW "ŻYWNOŚĆ. ŻYWIENIE. RYNEK. INNOWACJE W NAUCE I PRAKTYCE."

Organizator: Koło Naukowe Żywieniowców Wydziałem Żywienia Człowieka SGGW
25 listopada 2023 Internet

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „e-Factory of Science” X edycja

Organizator: Fundacja Promvendi
28 grudnia 2023 Szczecin

Koło Oświatowe Anatomii Radiologicznej i Historii Nauk Morfologicznych

Organizator: Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika
29 grudnia 2023 Szczecin

Koło Oświatowe Anatomii Radiologicznej i Historii Nauk Morfologicznych

Organizator: Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika