KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: STUDENCI

17 grudnia 2022 Lublin

VIII Lubelska Wiosna Historyczna Online

Organizator: Koło Naukowe Historyków Studentów - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
29 grudnia 2022 Szczecin

Koło Oświatowe Anatomii Radiologicznej i Historii Nauk Morfologicznych

Organizator: Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika
21 stycznia 2023 Internet

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wiedza Kluczem do Sukcesu” VII edycja

Organizator: Fundacja Promovendi
29 grudnia 2023 Szczecin

Koło Oświatowe Anatomii Radiologicznej i Historii Nauk Morfologicznych

Organizator: Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika