KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: SZCZECIN

06 października 2021 Trzebnica

Kościół katolicki na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1966–1972

Organizator: Gmina TrzebnicaFundacja Obserwatorium Społeczne we WrocławiuInstytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC w WarszawiePapieski...
29 grudnia 2022 Szczecin

Koło Oświatowe Anatomii Radiologicznej i Historii Nauk Morfologicznych

Organizator: Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika