KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: SZKOLA

27 maja 2024 Kraków

Konferencja Naukowa "Szkoła 2024"

Organizator: Koło Naukowe Metodyki Polonistycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy Wydziale Polonistyki
27 maja 2024 Online

Dziecko w spektrum autyzmu – aktualne badania i refleksje naukowe

Organizator: Polskie Towarzystwo Zespołu Aspergera + Sekcja Socjologii Niepełnosprawności PTS + Oddział Warszawski PTS
06 czerwca 2024 Kraków

Edukacja wobec wyzwań współczesności

Organizator: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Spraw Publicznych, Zakład Przywództwa i...
23 czerwca 2024 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa „Wychowanie i edukacja”

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Ośrodek Badawczy Facta Ficta; Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
14 lipca 2024 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa „Nienawiść – media, społeczność, kultura”

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ;Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu w Siedlcach;Ośrodek Badawczy...
05 sierpnia 2024 Sokołowsko

Letnia szkoła Filozofii

Organizator: Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Centrum Badań nad Kulturą, Językiem i Umysłem UW orazFundacja Myślowisko ze wsparciem...