KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: WIEDZA

19 lipca 2024 Online

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. ,,Państwo, prawo, kultura i społeczeństwo w myśli chrześcijańskiej”

Organizator: Center for American Studies i Center for European Studies
10 października 2024 Olsztyn K. Częstochowy

XI Konferencja Naukowa „Wiedza i technologie informacyjne w kreowaniu przedsiębiorczości"

Organizator: Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
06 września 2025 Online

III Interdyscyplinarna Konferencja Psychologii i Pedagogiki "Zachowania – Osobowość – Umysł – Emocje"

Organizator: Center for American Studies oraz Center for European Studies