KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: WYKLUCZENIE

14 października 2022 Toruń

Ubóstwo i Wykluczenie Menstraucyjne

Organizator: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuUniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju OsobistegoInstytut Przeciwdziałania...
27 października 2022 Gdańsk

Osoby uchodźcze jako Inne. Strategie Horyzontalne - (De)kolonizacja

Organizator: Akademia Sztuk Pięknych w GdańskuInstytut Przeciwdziałania Wykluczeniom
06 grudnia 2022 Katowice

Zagrożenie wykluczeniem w społeczeństwie informacyjnym

Organizator: Koło Naukowe Infologów