KONFERENCJE - TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA w 2022 r.

06 sierpnia 2022 Internet

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Trzecia, letnia szkoła naukowa on-line”

Organizator: Fundacja Promovendi
20 września 2022 Warszawa

Bezpieczeństwo żywności i żywienia

Organizator: Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia