KONFERENCJE - TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA w 2023 r.

17 czerwca 2023 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa "Kultura & kulinaria 3"

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Ośrodek Badawczy Facta Ficta;Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
22 czerwca 2023 Kraków

9th International Conference „New Challenges of Science in the Era of Environmental Changes in Different Sectors”

Organizator: Zarząd Głównego Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Komitet Organizacyjny
05 sierpnia 2023 Internet

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Czwarta letnia szkoła naukowa on-line”

Organizator: Fundacja Promovendi
02 września 2023 Online

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. “Wybrane aspekty geografii fizycznej. Hydrologia, Klimatologia, Geomorfologia”

Organizator: Center for the Study of Science and Technology
13 września 2023 Poznań

2nd International Conference on Quality and Management Sciences 2023 (2nd ICQMSc 2023)

Organizator: Instytut Nauk o Jakości Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
14 września 2023 Wrocław

„Wkraczając w świat nauki 2023” VII Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców

Organizator: Katedra Inżynierii Bioprocesowej przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
28 września 2023 Warszawa

„Żywność, żywienie, rynek. Innowacje w nauce i praktyce”

Organizator: Koło Naukowe Żywieniowców wraz z Wydziałem Żywienia Człowieka SGGW.