Waluty cyfrowe - problemy definicyjne i regulacyjne 3.0


MINIONA -

Wydział Prawa i Administracji
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. "Waluty cyfrowe - problemy definicyjne i regulacyjne 3.0".

W charakterze prelegentów wystąpią m.in. wszyscy Autorzy monografii prawniczych poświęconych walutom cyfrowym oraz technologii blockchain, które ukazały się w ciągu ostatnich dwóch lat.

Konferencja odbędzie się dnia 8 marca 2019 roku (piątek) w gmachu Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu przy ulicy Bojarskiego 3.

Udział w Konferencji jest nieodpłatny.

Zgłoszeń do udziału w Konferencji oczekujemy w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres bitcoin@umk.pl. Zgłoszenie zostanie potwierdzone.

Organizatorzy przewidują udział 250 osób (z uwagi na ograniczenia lokalowe). Będą one mogły uzyskać certyfikat, potwierdzający uczestnictwo w Konferencji.

Dzięki wsparciu UMK TV, Konferencja będzie również transmitowana przez Internet.

Pozostałe szczegóły dotyczące Konferencji można znaleźć na profilu Fb Zakładu Prawa Handlowego - https://www.facebook.com/KatedraPrawaHandlowegoUMK/.


Źródło:  https://www.facebook.com/KatedraPrawaHandlowegoUMK/

Aktualizacja:  2019-01-31 14:37:49