III konferencja naukowa z cyklu "Lustro mediów. Social media - od wolności słowa do mowy nienawiści”


MINIONA -

Europejskie Centrum Solidarności
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

W imieniu Rady Naukowej  i Organizatorów zapraszamy do Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku na III Konferencję Naukową z Cyklu „Lustro mediów”, pt: „SOCIAL MEDOA – OD WOLNOŚCI SŁOWA DO MOWY NIENAWIŚCI”.

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji – trzeciej z cyklu „Lustro Mediów” – są tzw. media społecznościowe (social media) jako przestrzeń wolności słowa i mowy nienawiści, a skłania do jej zorganizowania potrzeba krytycznej refleksji nad współczesnym dyskursem publicznym w cybermediach.  

Media społecznościowe oferują szerokie możliwości formułowania wypowiedzi na dowolne tematy i w dowolny sposób. Wolność słowa i postrzegany brak ograniczeń sprzyjają wyrażaniu także negatywnych emocji rodzących się z frustracji, poczucia bezradności, szczególnie, gdy towarzyszy temu poczucie braku odpowiedzialności. Niekiedy jednak, co wynika z badań socjologów Internetu, jest to swego rodzaju moda, forma rozrywki, aprobowana i naśladowana konwencja, a także element świadomie obieranej strategii marketingowej. Co więcej, wyznaczenie wyraźnej granicy między dozwoloną krytyką a hejtem wydaje się niełatwe.  

Mowa nienawiści wpływa na jakość dyskusji społecznej w różnych dziedzinach życia. Nadużywanie wolności słowa, zwłaszcza w mediach społecznościowych, przez ich użytkowników staje się ważnym problemem badań naukowych prowadzonych w ramach wielu dyscyplin.

Do udziału w Konferencji zapraszamy naukowców krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych, zajmujących się nowymi mediami, zarządzaniem mediami, dziennikarstwem, komunikacją społeczną, psychologią i socjologią, kulturą i jej zarządzaniem, marketingiem, komunikowaniem politycznym i prawem.


Źródło:  http://lustromediow.pl/

Aktualizacja:  2019-07-10