II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Stosunki polsko-krzyżackie w średniowieczu – ujęcie historyczno-prawne".


MINIONA -

Sala 3.1 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Koło Naukowe Historii Prawa działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ma zaszczyt zaprosić Państwa na II Ogólnopolską Konferencję Naukową : Stosunki Polsko – Krzyżackie w średniowieczu – ujęcie historyczno – prawne. 

Zakon Krzyżacki w czasach średniowiecza był jednym z najważniejszych tworów politycznych, który wywarł znaczący wpływ na kształt państwa Polskiego. Założeniem konferencji jest dyskusja obejmująca wiedzę z zakresu historii, prawa oraz administracji na temat szeroko rozumianych stosunków Polsko - Krzyżackich. 

Do udziału w konferencji zapraszamy doktorantów i studentów, którzy chcieliby uzupełnić, poszerzyć i podzielić się zdobytą do tej pory wiedzą.

Organizatorzy Konferencji proponują następujące obszary badawcze: 

1. Procesy Polsko - Krzyżackie w średniowieczu,

2. Ujęcie doktrynalne stosunków Polsko - Krzyżackich, 

3. Ustrój i prawa państwa Krzyżackiego. 

4. Pokoje Polsko - Krzyżackie w średniwieczu. 

5. Konflikty Polsko - Krzyżackie w śreniowieczu. 

6. Symbolika Zakonu Krzyżackiego, 

Oczywiście inne obszary badawcze są również mile widziane. 

Abstrakty prosimy wysyłać na adres: stosunkipolskokrzyzackie@gmail.com do 25 kwietnia 2019 roku. Abstrakt powinien spełniać następujące wymogi: 

1. Długość abstraktu - 300 - 500 słów (nie dotyczy afiliacji autora, danych osobowych oraz bibliografii), 

2. Czcionka Times New Roman, interlinia 1,5, rozmiar 12,

3. Tekst powinien być wyjustowany, 

4. Abstrakt powinien zawierać temat wystąpienia, 

5. Do abstraktu należy załączyć bibliografię, 

6. Abstrakty przyjmujemy tylko drogą e-mailową.

7. Tekst należy zapisać w formacie PDF.

*Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.

**Abstrakty niespełniające powyższych wymogów będą odrzucane w ramach wstępnej weryfikacji formalnej.

W razie pytań prosimy o kontakt drogą mailową: stosunkipolskokrzyzackie@gmail.com

lub poprzez wiadomość prywatną skierowaną do Koła Naukowego Historii Prawa za pośrednictwem portalu facebook.


Źródło:  https://web.facebook.com/Ko%C5%82o-Naukowe-Historii-Prawa-UAM-1164029193688303/

Aktualizacja:  2019-05-03