Animus Belli IV


MINIONA -

Klub Akademii Sztuki Wojennej
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Szanowni Państwo,

Zakład Historii Sztuki Wojennej i Polemologii oraz Instytut Strategii Wojskowej Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej mają zaszczyt zaprosić do udziału w czwartej konferencji naukowej z cyklu Animus Belli, która odbedzie się 25 kwietnia 2019 roku. Tym razem myślą przewodnią konferencji będą zmiany w sztuce wojennej i charakterze wojny, które były lub będą wynikiem rewolucji w siłach i środkach walki zbrojnej. Celem konferencji jest prezentacja aktualnego stanu badań nad istotnymi zagadnieniami z punktu widzenia historii sztuki wojennej i polemologii. Niejednokrotnie różne elementy obejmujące wynalazki związane z szeroko rozumianynym uzbrojeniem, wyposażeniem a także myślą wojskową, decydowały o losach wojen, kampanii i bitew, doprowadzały do zwycięstwa lub załamywały wielkie plany podbojów. Mając na uwadze powyższe ogólne założenia chcielibyśmy jednoczesnie znaleźć odpowiedź na poniższe pytania:

1.      Jaki wpływ na sztukę wojenną i charakter prowadzenia wojen miały wynalazki militarne?

2.      Jaka była rola wybitnych dowódców, którzy wprowadzili na pole walki rewolucyjne rozwiązania strategiczne, operacyjne lub taktyczne?

3.      Jak na sztukę wojenną wpłynęły zmiany organizacyjne w wojsku?

4.      Jak zmiany w uzbrojeniu wpływają na działania bojowe, organizację wojsk i myśl wojskową?

5.      W jaki sposób zmiany w siłach i środkach walki zbrojnej wpływały na prawa wojny, prawa walki zbrojnej, zasady sztuki wojennej oraz międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych?

6.      W jaki sposób zmiany w formach i metodach prowadzenia walki zbrojnej wpływały na obraz i postrzeganie wojen i konfliktów zbrojnych przez zwykłych obywateli?

7.      Jak nowe technologie wpływają na zmiany w przestrzeni i formach prowadzenia wojen?

8.      W jaki sposób zmiany polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturalne wpływały w rewolucyjny sposób na prowadzenie wojen?

Z pewnością znajdziecie Państwo jeszcze inne tematy, które mieszczą się w przewodniej formule naszej konferencji z cyklu Animus Belli. Dla wystąpień nie stawiamy ograniczeń chronologicznych, mile widziane będą referaty prezentujące interesującą nas problematykę od starożytności po czasy nam współczesne, a nawet wykraczajace w przyszłość.

Konferencja będzie miała już tradycyjnie charakter interdyscyplinarny, do udziału w niej zapraszamy historyków wojskowych, specjalistów z zakresu bezpieczeństwa i obronności, zarzadzania oraz ekspertów, których obszarami zainteresowania jest szeroko rozumina technika wojskowa. Chcielibyśmy, aby organizowane przez nas spotkanie stało się okazją do wymiany doświadczeń i zaprezentowania wyników badań prowadzonych przez badaczy z poszczególnych ośrodków naukowych.

 

Prelegentów zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o zgłoszenie swojego uczestnictwa na załączonym formularzu zgłoszeniowym (http://www.akademia.mil.pl/animus-belli-IV) wraz z krótkim abstraktem referatu (100-200 słów) w terminie do 8 kwietnia 2019 r. na adres m.przybylak@akademia.mil.pl. Komitet Organizacyjny poinformuje do 15 kwietnia 2019 r. o przyjęciu zgłoszenia. Termin nadsyłania tekstów gotowych do publikacji upływa 16 czerwca 2019 r. Przesłane artykuły po uzyskaniu pozytywnych recenzji wydawniczych zostaną wydane drukiem w formie recenzowanej monografii.


Źródło:  http://www.akademia.mil.pl/animus-belli-IV

Aktualizacja:  2019-03-06