Kultura jedzenia / jedzenie w kulturze


MINIONA -

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Koło Naukowe Miłośników Oświecenia UŁ serdecznie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej Kultura jedzenia / jedzenie w kulturze, która odbędzie się 14 czerwca 2019 roku w budynku Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

Zaproszenie kierujemy do wszystkich przedstawicieli nauk humanistycznych zainteresowanych zagadnieniem jedzenia w kulturze dawnej i współczesnej. W trakcie konferencji chcielibyśmy podjąć dyskusję nad następującymi tematami:

·         symboliczne znaczenie produktów spożywczych;

·         jedzenie w obrzędach religijnych i rytuałach magicznych;

·         kulturowe, społeczne i religijne znaczenie uczt;

·         obraz biesiady w literaturze i kulturze;

·         jedzenie we współczesnych praktykach kulturowych.

Jesteśmy również otwarci na Państwa propozycje dotyczące tematyki wystąpień.

Propozycje referatów wraz z abstraktem (max. 1000 znaków) prosimy przesyłać na adres kolomilosnikowoswiecenia@gmail.com (w tytule wiadomości prosimy o wpisanie tytułu konferencji) do 19 maja 2019 roku.

Nie przewidujemy opłaty konferencyjnej.

Po konferencji, pod warunkiem zebrania wystarczającej liczby artykułów, planujemy wydanie recenzowanej monografii wieloautorskiej w formie e-booka.


Aktualizacja:  2019-05-18