XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa MUSICA GALICIANA pt. ,,Karol Mikuli i jego uczniowie w kontekście rozwoju szkolnictwa muzycznego Galicji (z okazji 200. rocznicy urodzin kompozytora)”


MINIONA -

Instytut Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, forma hybrydowa
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

WYDZIAŁ  MUZYKI UNIWERSYTETU  RZESZOWSKIEGO serdecznie zaprasza do udziału w XVII Międzynarodowej Konferencji Naukowej MUSICA  GALICIANA zatytułowanej ,,Karol Mikuli i jego uczniowie w kontekście rozwoju szkolnictwa muzycznego Galicji (z okazji 200. rocznicy urodzin kompozytora)”

                               Rzeszów, 18-19 listopada 2019 r.

 W 2021 roku przypada 200. rocznica urodzin Karola Mikulego, pianisty-wirtuoza (ucznia Chopina), wybitnego pedagoga, kompozytora, dyrygenta i organizatora życia muzycznego Galicji. Dla uczczenia tej okazji Wydział Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego organizuje XVII edycję Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Musica Galiciana” poświęconej zarówno samemu kompozytorowi i jego szeroko zakrojonej działalności muzycznej, jak również innym wyróżniającym się postaciom szkolnictwa muzycznego, kontynuatorom tradycji pianistycznych i działającym
w Galicji kompozytorom. Karol Mikuli, z pochodzenia Ormianin, jako wybitny interpretator, propagator i wydawca dzieł Fryderyka Chopina, wniósł istotny wkład w recepcję twórczości tego kompozytora w XIX wieku.

Wielowymiarowa spuścizna Mikulego, między innymi za sprawą pełnionych funkcji dyrektora Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego we Lwowie (także dyrektora Konserwatorium GTM), oraz wykształconych przez Mikulego tradycji pianistycznych, promieniowała na całą Galicję przez wiele następnych dekad. Działania te, jako jedne z wielu, ugruntowały rozwój muzyczny regionu, który w konsekwencji stał się wyróżniającym ośrodkiem muzycznym na mapie tej części Europy.

 Proponowane obszary tematyczne:

  1. Karol Mikuli jako pianista, pedagog, kompozytor i organizator życia muzycznego,
  2. kontynuacja tradycji pianistycznych Karola Mikulego,
  3. metodyczne kanony nauczania gry fortepianowej w Galicji,
  4. rozwój szkół pianistycznych w Galicji, sylwetki wybitnych pianistów epoki,
  5. działalność koncertowa pianistów galicyjskich,
  6. szkolnictwo muzyczne Galicji,
  7. wybitne osobowości szkolnictwa muzycznego Galicji,
  8. twórczość kompozytorów działających w Galicji,
  9. polscy Ormianie w kulturze muzycznej Galicji.

 Wprawdzie proponowana tematyka konferencji jest skupiona na postaci Karola Mikulego i tematach jemu pokrewnych, jednak powyższa perspektywa nie ogranicza szczegółowych ujęć oraz rozwiązań metodologicznych czy teoretycznych odnoszących się przede wszystkim do psychologicznych aspektów pedagogiki muzycznej oraz procesów muzyczno-społecznych. Takie podejście wpisuje się w nurt nowej humanistyki skierowanej ku przyszłości, ale jednocześnie akcentującej rolę przeszłości oraz ciągłości kulturowej. Organizatorzy konferencji proponują zatem wprowadzenie odrębnego panelu tematycznego dotyczącego problematyki rozwoju pedagogiki muzycznej w aspekcie psychologicznym w XIX-XX wieku, wychodząc naprzeciw zainteresowaniu szerokiego grona naukowców, którzy w swoich badaniach koncentrują się na wyżej wymienionych zagadnieniach w ujęciu historycznym oraz teoretycznym.

 Konferencja adresowana jest do wszystkich zainteresowanych środowisk naukowych działających w Polsce i za granicą, badających dorobek dziedzictwa kulturowego Galicji w wymienionych obszarach tematycznych.

 Miejsce konferencji:

Wydział Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Dąbrowskiego 83, 35-083 Rzeszów.

Informacje organizacyjne:

Zgłaszanie propozycji wystąpień wraz z abstraktem (formularz na stronie internetowej Wydziału Muzyki UR) prosimy przesyłać drogą elektroniczną do dnia 15 października 2019 r. na adres:

musicagaliciana@ur.edu.pl

 Opłata konferencyjna wynosi 150 zł i obejmuje: publikację artykułów, materiały konferencyjne, bufet kawowy, obiad. Uczestnicy ponoszą koszty związane z dojazdem i noclegiem. Organizatorzy służą pomocą w zakresie rezerwacji noclegów.

Opłatę uczestnictwa należy przesłać w terminie do dnia 25 października 2019 r. na konto bankowe Uniwersytetu Rzeszowskiego:

Bank Handlowy S.A. w Warszawie

ul. Senatorska 16

00-923 Warszawa
nr konta: 04 1030 1999 7896 0000 0170 0025

z dopiskiem: ,,MUSICA GALICIANA”, opłata konferencyjna za - imię i nazwisko.

Dla wpłat zagranicznych należy podać:

SWIFT: CITIPLPX

nr konta: PL 04 1030 1999 7896 0000 0170 0025

Szczegóły organizacyjne zostaną przesłane do dnia 11 listopada 2019 r.

Wygłoszone referaty zostaną opublikowane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego w siedemnastym tomie serii wydawniczej ,,Musica Galiciana”.

  Harmonogram:

- do 15 października 2019 r. – zgłoszenie uczestnictwa oraz tematu wystąpienia,

- do 25 października 2019 r. – termin opłaty konferencyjnej,

­- do 11 listopada 2019 r. – przesłanie przez organizatorów szczegółowego planu konferencji,

- 18-19 listopada 2019 r. – konferencja,

- do 28 lutego 2020 r. – nadsyłanie tekstów do publikacji.

Formularz zgłoszeniowy na konferencję w formie elektronicznej można pobrać ze strony:

http://www.ur.edu.pl/wydzialy/muzyki/konferencje


Źródło:  http://www.ur.edu.pl/wydzialy/muzyki

Aktualizacja:  2019-08-14