Sąd w sprawach cywilnych – stan de lege lata i postulaty de lege ferenda


MINIONA -

Auditorium Maximum UKSW
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Szanowni Państwo,
Katedra Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z zakresu postępowania cywilnego pt. Sąd w sprawach cywilnych – stan de lege lata i postulaty de lege ferenda, która odbędzie się 9 grudnia 2019 r., na Wydziale Prawa i Administracji UKSW w Warszawie.

Głównym przedmiotem rozważań planowanej konferencji jest analiza roli oraz pozycji sądu w sprawach cywilnych. Zagadnienie to jest szczególnie istotne w kontekście nie tylko aktualnych reform procedury cywilnej, ale i całego wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Dlatego też niezbędnym wydaje się przeprowadzenie debaty na powyższy temat, zarówno co do sytuacji aktualnej, jak i pożądanej.

Osoby zainteresowane udziałem czynnym w Konferencji prosimy o przesłanie tematów wystąpień wraz z abstraktem do 8 listopada 2019 r. na adres: konferencja2019.kpc.uksw@gmail.com oraz rejestrację pod niniejszym linkiem: https://forms.gle/r11bJDFCgeo2wibG6 .

Abstrakt powinien liczyć do 250 słów (czcionka Times New Roman 12 pkt, interlinia 1.5) w języku polskim. Prosimy o przesyłanie plików w formacie PDF oraz umieszczenie w nazwie pliku swojego imienia i nazwiska. Przewidywany czas wystąpienia to 10 minut.
Informacja o zakwalifikowaniu abstraktu zostanie przesłana do 15 listopada 2019 r.

Przewidujemy wydanie publikacji lub e-publikacji dotyczącej problematyki poruszanej na niniejszej konferencji.

Opłata za uczestnictwo czynne w Konferencji wynosi 70 złotych. W jej ramach Prelegent otrzyma: certyfikat udziału czynnego w konferencji, materiały konferencyjne, zaproszenie do udziału w przerwie kawowej oraz obiedzie. W przypadku rezygnacji opłata nie będzie zwracana. Dane do dokonania przelewu zostaną podane po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych referatów.

Szczegółowy plan konferencji zostanie ogłoszony 20 listopada 2019 r. Pozostałe informacje organizacyjne zostaną przekazane Prelegentom w późniejszym terminie.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że nie przewidujemy wypłaty honorarium za teksty zgłoszone do wygłoszenia oraz włączone do planowanej monografii.

Osoby, które chciałyby uzyskać zaświadczenie o biernym udziale w konferencji uprzejmie prosimy o rejestrację pod niniejszym linkiem: https://forms.gle/gXnwCYJhGoMjrzcx6

Z poważaniem,
Organizatorzy


Źródło:  https://www.facebook.com/events/958996544445035/

Aktualizacja:  2019-11-04