II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Języki specjalistyczne w ujęciu diachronicznym i synchronicznym"


MINIONA -

Kasztel Kajasówka
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Po raz kolejny chcielibyśmy Państwa gościć na naszej konferencji, która będzie stanowić forum dyskusji i wymiany doświadczeń wśród przedstawicieli środowiska językoznawców (neofilologów, polonistów, filologów klasycznych), specjalistów poszczególnych dziedzin, tłumaczy, wykładowców, nauczycieli oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką języków specjalistycznych.

 

I.                Tematyka konferencji

Tematem konferencji jest szeroko rozumiane zagadnienie języków specjalistycznych w ujęciu diachronicznym i synchronicznym. Oczekujemy na referaty, w których zostanie zaprezentowana terminologia specjalistyczna z punktu widzenia leksykologicznego, leksykograficznego, morfologiczno-składniowego, semantycznego, tekstologicznego, ale również przekładoznawczego.

Zapraszamy do składania propozycji referatów w niżej wymienionych obszarach:

 

  • definicje, klasyfikacje, odmiany języków specjalistycznych;
  • badania komparatywne w obrębie poszczególnych języków specjalistycznych i języka ogólnego;
  • badania porównawcze dotyczące terminologii specjalistycznej w różnych językach;
  • badania korpusowe, analiza dyskursu;
  • translatoryka specjalistyczna: problemy związane z terminologią specjalistyczną, techniki tłumaczeniowe, błędy w przekładzie;
  • kulturowe i społeczne aspekty języków specjalistycznych;
  • dydaktyka języków specjalistycznych.

 

Zapraszamy do wygłaszania 20-minutowych referatów.

Konferencja będzie się odbywać w języku polskim. Mile widziane również referaty w języku włoskim, gdyż przewidujemy też sekcję włoskojęzyczną.

 

II.             Rejestracja

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres mailowy:

konferencjakrakow2018@wp.pl

 

III.           Ważne terminy

10. 12. 2019 – ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń

15. 12. 2019 – informacja o przyjęciu referatu

30. 12. 2019 – ostateczny termin dokonywania wpłat

01. 03. 2020 – ostateczny termin nadsyłania artykułów do druku

 

IV.           Publikacja

Po konferencji przewidujemy publikację referatów w monografii wieloautorskiej w Wydawnictwie Naukowym UP im. KEN w Krakowie.


Aktualizacja:  2019-10-06