II Międzynarodowy Kongres Tischnerowski "Oblicza wolności"


MINIONA -

Aula Collegium Novum
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

W 2020 roku mija 20 lat od śmierci Józefa Tischnera – filozofa i zaangażowanego w sprawy publiczne myśliciela. II Kongres Tischnerowski, który organizujemy w tę rocznicę, ma za zadanie przypomnieć osobę Księdza Profesora oraz postawić pytanie o aktualność jego myśli.

Wolność była dla Tischnera przede wszystkim sposobem istnienia dobra. Starał się jednak także zrozumieć i opisać, dlaczego wolność może stać się również nieszczęsnym darem, którego jedni nie potrafią unieść i od niego uciekają, inni zaś zamieniają w bramę, przez którą do naszego świata wkraczają upiory demonicznego zła. Otwiera się tu szerokie spektrum możliwych analiz i badań, poddających refleksji samą strukturę wolności, oraz jej rozmaite owoce, zarówno te dobre, jak i te najbardziej zatrute, które przynoszą ze sobą systemy totalitarne

Zapraszając do udziału w Kongresie wszystkich chętnych do podjęcia takiej dyskusji proponujemy –  wstępnie porządkując obszar naszej refleksji – skupić uwagę na kwestii wolności w trzech głównych obszarach zainteresowań samego Tischnera:

- filozoficznej refleksji nad człowiekiem,

- filozoficznej  refleksji nad religijnym wymiarem relacji międzyosobowych,

- filozoficznej  refleksji nad wymiarem politycznym i społecznym.

Abstrakty proponowanych wystąpień proszę przesyłać do 15 stycznia 2020 roku na adres: kongres@tischner.org.pl

Na tenże adres proszę również kierować wszelkie pytania związane z kongresem.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie http://www.tischner.org.pl/kongres/info/ 


Źródło:  http://www.tischner.org.pl/kongres/info/index.html

Aktualizacja:  2019-10-09