V Zimowa Szkoła Metodologiczna


MINIONA -

Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Sekcja Metod, Technik i Narzędzi Badawczych Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Katedra Filozofii i Teorii Polityki Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w piątej Zimowej Szkole Metodologicznej, która odbędzie się w dniach 20-21 lutego 2020 r.

 

Wydarzenie adresowane jest do osób, które w gronie najwybitniejszych specjalistów w kraju chciałyby skonsultować swoje projekty badawcze lub aktualnie prowadzone badania pod kątem poprawności metodologicznej.  Zapraszamy przede wszystkim reprezentantów politologii, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa, nauk o mediach oraz dyscyplin pokrewnych. Możliwe będzie skonsultowanie swoich projektów badawczych przedstawianych w ramach grantów Narodowego Centrum Nauki (na konferencji obecny będzie koordynator dyscyplin w dziale Nauk Humanistycznych NCN), rozpraw doktorskich, habilitacyjnych i wszelkich innych prac badawczych.

 

Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość:

 

· wysłuchania wykładów eksperckich z zakresu metodologii nauk o polityce,

· wzięcia udziału w tematycznych panelach warsztatowych, w trakcie których zaprezentują i poddadzą do dyskusji swoje koncepcje badawcze,

· uzyskania informacji, w jaki sposób poprawnie przygotować wniosek o grant w konkursach organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki,

· odbycia indywidualnych konsultacji z zaproszonymi specjalistami.

Zgłoszenia wraz z projektem badawczym zawierającym założenia metodologiczne prosimy przesyłać do 15 stycznia 2019 r. na adres sekretarza konferencji – mgr Marii Lewandowskiej:

maria-lewandowska@o2.pl 

W razie wszelkich pytań prosimy o wysłanie maila pod wskazany wyżej adres. 

 


Aktualizacja:  2019-10-31