II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Wokół idei władzy"


MINIONA -

Wydział Historyczny UAM
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Szanowni Państwo!
Zapraszamy do wzięcia udziału w studencko-doktoranckiej II Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej "Wokół idei władzy", która odbędzie się 16 grudnia 2019 roku na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Organizatorem konferencji jest Sekcja Myśli i Kultury Politycznej SKNH UAM.

Celem konferencji jest przedstawienie jak najszerszego sposobu postrzegania władzy, jej elementów i sposobów działania, a także znaczenia w życiu społecznym, politycznym oraz kulturalnym. Społeczeństwa wielokrotnie w swych dziejach stały przed koniecznością zdefiniowania władzy i wyznaczenia zakresu jej funkcjonowania. Pojawiały się pytania związane z pochodzeniem władzy oraz czy prawo powinno stać ponad nią. Obserwując wiele zagadnień związanych z ewolucją rozumienia zjawisk politycznych, możemy postawić wiele interesujących wniosków, które pozwolą na lepszą interpretację wydarzeń zachodzących w świecie polityki.

Proponowana tematyka referatów:
- koncepcje władzy według klasyków filozofii i myśli politycznej
- rozumienie pojęcia władzy w różnych epokach historycznych
- władza w systemie republikańskim i monarchicznym
- władza a społeczeństwo i jednostki
- władza w różnych kręgach kulturowych
- władza w ujęciu komparatywnym
- relacje między władzą a religią (np. Kościołem katolickim i różnymi innymi związkami wyznaniowymi)
- próby ograniczania lub poszerzania władzy w historii
- aspekty psychologiczne władzy i przywództwa (techniki, mechanizmy itp.)
- rytuały i symbole stosowane przez władzę
- władza a sztuka i architektura
- władzy a literatura
- władza uświadomiona i nieuświadomiona

Termin zgłaszania propozycji wystąpień: 30.11.2019 r.
Zgłoszenia (abstrakty) przyjmujemy na adres mailowy Sekcji: sekcjamikp.uam@gmail.com
Abstrakt powinien liczyć do 3000 znaków (ze spacjami).
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest do pobrania: https://drive.google.com/file/d/11ln8fg4AhIn4R0_JwFcde7R_xiKpXvp8/view?usp=sharing
Planowany czas wystąpienia – 20 minut

Opłata konferencyjna wynosi 20 zł (numer konta zostanie podany zakwalifikowanym uczestnikom w osobnej wiadomości). Uczestnicy będą musieli pokryć samodzielnie koszt obiadu (w dniu konferencji) oraz ewentualnego noclegu – w obu przypadkach organizatorzy służą pomocą przy wyszukiwaniu najbardziej ekonomicznych opcji.

Serdecznie zapraszamy także do uczestnictwa biernego, które oczywiście jest bezpłatne.

Wydarzenie na FB: https://www.facebook.com/events/2865836030147756/


Aktualizacja:  2019-11-08 08:35:51