ADWOKATURA – HISTORIA, WSPÓŁCZESNOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ (II Ogólnopolska Konferencja Naukowa)


MINIONA -

Biblioteka PWSTE w Jarosławiu
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Konferencja poświęcona jest zarówno teoretycznym, jak i praktycznym aspektom
adwokatury. Jej cel stanowi konfrontacja poglądów i doświadczeń przedstawicieli środowiska naukowego oraz profesji prawniczych, a także wydanie publikacji. Poprzez łączenie tych dwóch różnych perspektyw spojrzenia na problem, ma ona wpisywać się konstruktywnie w debatę nad ideą samorządu adwokackiego w Polsce. Z tego też powodu organizatorom zależy zwłaszcza na obecności praktyków, którzy poprzez obcowanie na co dzień z tą tematyką mają w tym zakresie szczególną wrażliwość.

Opłata konferencyjna w kwocie 220 zł pokrywa koszty przerwy kawowej, materiałów  konferencyjnych oraz publikacji pokonferencyjnej. Ewentualny nocleg i dojazd do miejsca konferencji pozostają w gestii uczestników. Wszelkie pytania dotyczące samej konferencji, zgłoszeń itd. prosimy kierować na adres konferencjajaroslaw2018@gmail.com


Aktualizacja:  2019-11-26