Kategorie (nie)obecne w edukacji. Wychowanie - Kształcenie - Rozwój


MINIONA -

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Edukacja, podobnie jak inne dziedziny życia współczesnego człowieka, ulega ciągłym przemianom, dlatego też istnieje nieustanna potrzeba analizowania i modyfikowania tych obszarów życia społecznego, które w sposób niepodlegający dyskusjom stanowią o przyszłości dzieci i młodzieży.

Druga już Konferencja Naukowa z cyklu Kategorie (nie)obecne w edukacji, koncentrować się będzie na optymalizacji procesu kształcenia i wychowania, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń jednostki prowadzących do jej rozwoju i samoakceptacji, co w dobie współczesnych przemian staje się zagadnieniem niezwykle aktualnym.

Celem konferencji jest szeroko rozumiana refleksja nad kategoriami (nie)obecnymi w obszarze współczesnej edukacji. Zaproponowane referaty i analizy powinny koncentrować się wokół dwu wyznaczonych nurtów:

 Kategorie obecne w edukacji, ale ewoluujące ze względu na specyfikę i charakter epoki (np.: podmiotowość, tożsamość, rozwój, aktywność, zagrożenie, patologia, relacje, zaburzenia i inne).

Kategorie nieobecne w edukacji, czyli takie, które są niedostrzegane, bagatelizowane czy wręcz pomijane (np. ambiwalencja, niepewność, błędy edukacyjne, utopia, uważność, godność, osoba, sens, codzienność, cisza, gamifikacja i inne ).


Źródło:  http://www.projectgame.eu

Aktualizacja:  2020-10-30