Kultura żydowska na ziemiach polskich


MINIONA -

Online
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Młodzi dla Prawa
• Koło Naukowe Zrównoważonego Rozwoju • Gildia Młodych
• Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów Vendetta • Koło Polityki Bezpieczeństwa Państwa • KN Historii Państwa i Prawa
• Centrum Badań Ekologicznych • Instytut Naukowo-Badawczy i Leczniczo-Edukacyjny. Zapraszamy na dwudniową OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ: "Kultura żydowska na ziemiach polskich"w dniu 20.06.2021 w godzinach 10.00-20.00 w trybie zdalnym. 

Komitet naukowy

doc dr Sergii Iaromenko
dr hab. Andriej Moskwin
dr hab. Tadeusz Chrzan
dr Barbara Gąsior
dr Renata Chrzan
mgr Tomasz Juraszek

mgr Klim Klimov

Komitet naukowy nie pobiera honorarium.

Zagadnienia poruszane na konferencji będą mieć charakter interdyscyplinarny.

Sugerowane tematy:

- miejsca pamięci o wielokulturowej przeszłości Polski
- jak uczyć o bogatej kulturze polskich Żydów.
- wspólne, polsko-żydowskie dziedzictwo.
- różne obszary kultury tworzonej przez Żydów mieszkających na ziemiach polskich
- literatura i sztuka jidysz,
- żydowskie szkolnictwo
- historie żydowskich kobiet
- ślady historii społeczności
- żydowskie cmentarze.
- wielokulturowość i inność bez stereotypów.
- polsko-żydowska przeszłości bez mitów i upiększania wspólnej historii.

Abstrakty należy przesyłać do 10 czerwca 2021 poprzez formularz.

 Formularz rejestracyjny: https://l.facebook.com/l.php...

 Szczegółowe wymagania dotyczące abstraktów:
 Prosimy wysyłać w dwóch plikach .DOC oraz .PDF
 Prosimy o podanie imię, nazwiska, tytułu naukowego oraz pełnej nazwy afiliacji.
 Abstrakt powinien liczyć 3000-4000 znaków.
 Prosimy o załączenie bibliografii.
 Prosimy o przedstawienie metodyki.
 Program konferencji zostanie przedstawiony do 18 czerwca 2021

Wszyscy czynni uczestnicy konferencji dostaną zaświadczenia o udziale, bierni, jeśli wyrażą taką wolę do 18 czerwca 2021.

Zapraszamy do publikacji referatu w monografii pokonferencyjnej w niewygórowanej cenie.

 Jest jeden wzór certyfikatów z pieczątką koła oraz podpisem prezesa oraz przewodniczącego komitetu.
 Faktury wystawiamy uczestnikom.
 Dyplomy zostaną wysłane w ciągu 30 dni
 Wkrótce zostanie udostępniony link do platformy, na której będzie odbywać się konferencja.• UDZIAŁ JAKO SŁUCHACZ: Bezpłatnie.
• UDZIAŁ JAKO PRELEGENT NIE OTRZYMUJĄCY DYPLOMU UCZESTNICTWA: Bezpłatnie.
• UDZIAŁ JAKO PRELEGENT OTRZYMUJĄCY DYPLOM UCZESTNICTWA: Opłata konferencyjna wynosi 40 zł i pokrywa koszty organizacji konferencji, druku i wysyłki certyfikatów.

ZAPRASZAMY!


Źródło:  https://www.facebook.com/events/253635059658158

Aktualizacja:  2021-02-13 20:26:34