Strategie zarządzania kulturą i projektami kulturalnymi


MINIONA -

Aula Jana Pawła II, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Szanowni Państwo,

Katedra Zarządzania Kulturą (Instytut Nauk o Kulturze i Religii, Wydział Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) zaprasza do zgłaszania referatów na konferencję zatytułowaną Strategie zarządzania kulturą i projektami kulturalnymi.Zgodnie z profilem badawczym Katedry, program konferencji obejmuje różne aspekty funkcjonowania kultury instytucjonalnej oraz pozainstytucjonalnej, w tym również – doświadczenie pandemii.Konferencja w wersji stacjonarnej zaplanowana została na listopad 2021 r., jednak ze względów obiektywnych dopuszczamy jej organizację w formie zdalnej, o czym będziemy informować. Abstrakty wystąpień konferencyjnych o objętości nieprzekraczającej 1800 znaków ze spacjami prosimy nadsyłać do 30 września 2021 r. na adres strategiezarzadzania@gmail.com.

Program konferencji

Blok 1: Pandemia jako wyzwanie dla kultury

1)    Strategie zarządzania kryzysem (instytucje kultury, przedsiębiorstwa, NGOs).

2)    Rola menedżera, animatora i edukatora.

3)    Rola odbiorcy/uczestnika kultury.

4)    Kultura w sieci nowych technologii – szanse i wyzwania.

Blok 2: Zarządzanie dziedzictwem kulturowym

5)    Strategiezarządzania.

blok 3: Wizerunek w działalności kulturalnej

6)    Marketing i tworzenie wizerunku podmiotów kultury (instytucje kultury, przedsiębiorstwa, NGOs).

Blok 4: Kultura w środowisku lokalnym

7)    Podmioty kultury wobec społeczności lokalnej.

8)    Strategie centralne i/a regionalne zarządzania kulturą. 

9)    Społeczno-kulturowa odpowiedzialność i obywatelskość organizacji kultury.

Blok 5: Ewaluacja działalności kulturalnej

10) Diagnoza i ewaluacja sektora kultury

Zapraszamy do udziału w konferencji.

W imieniu Organizatorów: dr Kama Pawlicka, Katedra Zarządzania Kulturą

 


Aktualizacja:  2021-07-02