KN: Literatura i kultura polska i rosyjska


MINIONA -

Warszawa

Zapraszamy na dwudniową OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ: "Literatura i kultura polska i rosyjska ".Odbędzie się ona w dniach 04-05.07.2021 w godzinach 10.00-20.00 w trybie zdalnym. Komitet naukowy
doc. dr Sergii Iaromenko
dr hab. Andriej Moskwin
dr hab. Tadeusz Chrzan
dr Barbara Gąsior
dr Renata Chrzan
mgr Tomasz Juraszek
mgr Klim Klimov
mgr Andrzej GąsiorZagadnienia poruszane na konferencji będą mieć charakter interdyscyplinarny.Analizę jak najbardziej dopuszczamy w sposób ogólny, jak i na konkretnych przykładach.Sugerowane tematy:- historia polskiej literatury
- historia rosyjskiej literatury
- rosyjscy twórcy
- polscy twórcy
- polska i rosyjska literatura łagrowa
- literatura syberyjska
- kultura polska i rosyjska
- - kuchnia
- - zabytki
- - biblioteki
- - festiwale
- - kino
- - teatr
- - taniec
- - muzea
- - media
- - cmentarze
- - pomniki
- - zwyczaje, obrzędy
- współczesne badania literaturoznawcze
- współczesne badania kulturoznawcze
- inne Abstrakty należy przesyłać do 2 lipca poprzez formularz.
 Formularz rejestracyjny: https://l.facebook.com/l.php... Szczegółowe wymagania dotyczące abstraktów: Prosimy o podanie imię, nazwiska, tytułu naukowego oraz pełnej nazwy afiliacji.
 Abstrakt powinien liczyć 3000-4000 znaków.
 Prosimy o załączenie bibliografii.Zapraszamy do publikacji referatu w monografii pokonferencyjnej w niewygórowanej cenie. Program konferencji zostanie przedstawiony do 3 lipca 2021
 Wszyscy czynni uczestnicy konferencji dostaną zaświadczenia o udziale, bierni, jeśli wyrażą taką wolę do 3 lipca 2021
 Jest jeden wzór certyfikatów z pieczątką koła oraz podpisem prezesa oraz przewodniczącego komitetu.
 Faktury wystawiamy uczstnikom wnoszącym opłaty.
 Dyplomy zostaną wysłane w ciągu 30 dni od zakończnia konferencji.
 Wkrótce zostanie udostępniony link do platformy, na której będzie odbywać się konferencja.• UDZIAŁ JAKO SŁUCHACZ: Bezpłatnie.
• UDZIAŁ JAKO PRELEGENT bez DYPLOMU UCZESTNICTWA: Bezpłatnie.
• UDZIAŁ JAKO PRELEGENT z DYPLOMEM UCZESTNICTWA: Opłata konferencyjna wynosi 40 zł i pokrywa koszty organizacyjne, druku i wysyłki certyfikatów.ZAPRASZAMY!


Źródło:  https://www.facebook.com/events/209517357597699/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D]%7D

Aktualizacja:  2021-03-21 20:08:06