Ludzie Kolegiaty


MINIONA -

Muzeum Historii Kielc
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Zaproszamy do udziału w konferencji historycznej „Ludzie Kolegiaty”.

W 2021 roku mija 850 rocznica fundacji kolegiaty – obecnie katedry –  pw. Wniebowzięcia NMP w Kielcach oraz działającej przy niej kapituły kolegiackiej. Przez cały ten czas z kolegiatą, a później katedrą kielecką, związany był szereg osób duchownych i świeckich. Ich  działalność, a często także życie, na najróżniejsze sposoby wiązały się z funkcjonowaniem świątyni i tworzącej się wokół niej osady kościelnej. Kolegiata jest od  prawie dziewięciu wieków centrum i jednym z głównych źródeł wzrostu kieleckiego Wzgórza Zamkowego. Liczba  nazwisk związanych tym miejscem jest ogromna.  Działalność duszpasterska,  zgromadzenia pobożnościowe,  szkolnictwo duchowne i świeckie, dobroczynność i działalność opiekuńcza, fundacje artystyczne, życie muzyczne, dbałość ekonomiczna, zainteresowania naukowe,  opieka archiwalna i inicjatywy muzealnicze itd. – za każdą z tych aktywności stoją konkretne postacie. Wyniki dotychczasowych badań, szczególnie  tych z ostatnich trzydziestu lat, znacznie poszerzyły „kolegiacki słownik  biograficzny”. 

Zapraszając do udziału w  konferencji „Ludzie Kolegiaty”  liczymy zarówno na wzbogacenie biografii już zarysowanych, jak i zainteresowanie  działalnością osób słabo dotychczas rozpoznanych.

 Zgłoszenia z syntetycznym opisem treści wystąpienia (maks. 1000 znaków) prosimy nadsyłać droga elektroniczną na adres: redakcja@mhki.kielce.eu lub listownie na adres Muzeum Historii Kielc, ul. Świętego Leonarda 4, 25-311 Kielce do 30 czerwca b.r.

W związku z planowanym wydaniem  materiałów pokonferencyjnych jeszcze w tym roku, teksty wystąpień powinny być złożone  w sekretariacie konferencji   najpóźniej w dniu jej zakończenia.






Źródło:  http://www.mhki.kielce.eu/

Aktualizacja:  2021-04-14 10:54:55