Ars et historia. O polskich kolekcjach starożytności


MINIONA -

Muzeum Narodowe w Warszawie
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Muzeum Narodowe w Warszawie serdecznie zaprasza do uczestnictwa w konferencji naukowej „Ars et historia. O polskich kolekcjach starożytności”, która odbędzie się w dniach 8-9 grudnia 2021 r. w siedzibie Muzeum przy al. Jerozolimskich 3 w Warszawie.

Przedmiotem konferencji będą szeroko rozumiane kolekcje starożytności, a także ludzie i instytucje z nimi związane. Zbiory te często stanowiły zalążek nowoczesnych kolekcji muzealnych, dlatego też ich znaczenia nie da się przecenić – do dziś skłaniają do pochylenia się nad historią i problematyką kultury materialnej oraz społecznej.

W skład Komitetu Naukowego zgodzili się wejść:

Prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka (UJ)

Prof. dr hab. Andrzej Pieńkos (UW)

Prof. UW dr hab. Monika Rekowska (UW)

Prof. UMK dr hab. Jacek Tylicki (UMK)

Konferencją zorganizowaną w Muzeum, które samo w sobie jest kolekcją, gromadząc również zbiory z wielu kolekcji historycznych chcielibyśmy zainicjować dyskusję na temat historii kolekcjonerstwa, tego jak kształtowało ono dawne muzea, a jaki wpływ ma na muzealnictwo współczesne. Z czego wynikało zainteresowanie kolekcjonowaniem starożytności w minionych wiekach? Jak te starożytności rozumiano? Czym były kolekcje dla ich posiadaczy? Czy chodziło im jedynie o otaczanie się pięknymi przedmiotami? Mamy nadzieję, że te i inne pytania pojawią się w wystąpieniach uczestników konferencji. Spotkanie badaczy różnych dyscyplin będzie również okazją do zastanowienia się nad tym, w jaki sposób te bardzo znane i mniej znane kolekcje wpływały na rozwój archeologii, historii sztuki i innych dziedzin humanistyki.

Konferencja odbędzie się w języku polskim i jest skierowana do wszystkich zainteresowanych. Udział w Konferencji jest bezpłatny i w zależności od sytuacji epidemicznej będzie miała charakter stacjonarny, hybrydowy lub zdalny.

Zgłoszenia (tytuł referatu oraz abstrakt – 1500 znaków ze spacjami) należy nadsyłać na adres mailowy arsethistoria@mnw.art.pl do 31.08.2021 r. O zakwalifikowaniu uczestnika decyduje Komitet Naukowy. Program konferencji zostanie ogłoszony 01.10.2021 r.


Aktualizacja:  2021-04-23 13:49:21