Metody Komputerowe w Naukach Inżynieryjnych


MINIONA -

Hotel Renesans
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Głównym celem konferencji CMES jest rozwój nauk inżynieryjnych, technik numerycznych i eksperymentalnych, poszerzanie doświadczeń i dobrych praktyk przedstawicieli środowiska naukowego i przemysłu. Konferencja umożliwia wymianę wiedzy pomiędzy różnymi ośrodkami badawczymi w kraju i za granicą, reprezentującymi różne dziedziny inżynierii i techniki


Źródło:  https://cmes.pl/

Aktualizacja:  2021-05-02 15:18:56