X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Zarządzanie w czasach nowej rzeczywistości gospodarczej - firmy rodzinne vs firmy nierodzinne"


MINIONA -

Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Serdecznie zapraszamy na X. jubileuszową konferencję naukową pt. Zarządzanie w czasach nowej rzeczywistości gospodarczej - firmy rodzinne vs firmy nierodzinne, która odbędzie się 21-22 października 2021 na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.Tegoroczna konferencja stanowi kontynuację konferencji z cyklu Wyzwania i perspektywy rozwoju przedsiębiorczej organizacji organizowanych od 10 lat przez Katedrę Zarządzania Przedsiębiorstwem. Co roku tematyka konferencji determinowana jest aktualnymi zmianami gospodarczymi. Tegoroczny wybór problematyki związany jest z aktualną sytuacją gospodarczą spowodowaną światową pandemią. Spojrzenie nauki i biznesu na nowopowstałe uwarunkowania gospodarcze i społeczne pomoże w znalezieniu potrzebnych rozwiązań. Jako organizatorzy czujemy ogromną potrzebę związaną z wymianą doświadczeń i opinii na temat pokonywania współczesnych problemów rynkowych zarówno przez firmy rodzinne, jak i nierodzinne. 

CELE KONFERENCJI

Próba odpowiedzi na następujące pytania: 

• jak będzie wyglądał świat – w wymiarze gospodarczym, cywilizacyjnym, kulturowym, społecznym – po pandemii?

• jak z pandemią poradziły sobie firmy rodzinne vs nierodzinne?

• jakie zmiany w gospodarce będą miały charakter trwały, a jakie przejściowy?

• jak wyjście z kryzysu może doprowadzić do pozytywnych zmian w firmach rodzinnych i nierodzinnych?

Integracja środowiska naukowego ze światem biznesu oraz przedstawicielami samorządów, instytucji otoczenia biznesu oraz młodzieżą.

CO NAS WYRÓŻNIA?

• Integracja środowiska biznesowego i naukowego

• Panel dyskusyjny: Szanse rozwoju firm rodzinnych i nierodzinnych w nowej rzeczywistości gospodarczej

• Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pt. Praca moich marzeń

• Część warsztatowa nt. nowoczesnych rozwiązań internetowych przeprowadzona przez ekspertów z firmy BePerfect (www.pozyskaj-klienta.pl) lub udział w certyfikowanym szkoleniu nt. Skuteczności osobistej

• Konkurs na Najlepiej zarządzaną firmę rodzinną 2021

• Uroczysta Gala Wieczorna (jeśli sytuacja związana z COVID-19 pozwoli na jej organziację).

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI

• Inwestycje w czasach kryzysu

• Branże wrażliwe na kryzys

• Odporność na kryzys

• Niepewność gospodarcza

• Prognoza kryzysu w obszarze gospodarczym

• E-commerce - cyfrowa rewolucja w handlu

• Industry 4.0.

• Cyfryzacja gospodarki

• Społeczeństwo 5.0.

• Szanse rozwojowe sratupów

• Sposoby przezwyciężenia kryzysu gospodarczego w firmach rodzinnych i nierodzinnych

• Dylematy zarządcze w firmach rodzinnych i nierodzinnych

• Sposoby i drogi rozwoju przedsiębiorstw

Podane obszary tematyczne nie stanowią zamkniętej listy zagadnień, które będą poruszane podczas trwania konferencji. 

PUBLIKACJE

Monografii wydanej przez Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, które znajduje się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe opracowanej dn. 18.01.2019 przez Ministerstwo Nauk i Szkolnictwa Wyższego (20 pkt. za rozdział w monografii). 

Zeszytach Naukowych Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie, które zostały pozytywnie zweryfikowane w procesie oceny ICI Journals Master List 2017 - Index Copernicus Value (ICV) (5 pkt).

Artykułu w czasopiśmie Polish Journal of Management Studies - uczestnik konferencji ponosi dodatkowe koszty na rzecz Wydawcy. 

WAŻNE DATY

21-22.10.2021 - konferencja naukowa 

10.09.2021 - ostateczne przesłanie artykułu

10.09.2021 - termin płatności (późne zgłoszenie)

01.09.2021 - zgłoszenie udziału i/lub tematu i abstraktu 999 złotych

15.08.2021 - termin płatności (wczesne zgłoszenie)

30.06.2021 - zgłoszenie udziału i/lub tematu i abstraktu 849 złotych za pośrednictwem www.konferencjawyzwania.pl

Pierwszy dzień adresowany jest do wszystkich zainteresowanych, w szczególności do środowiska naukowego i biznesowego. Celem spotkania jest stworzenie przestrzeni do otwartego dialogu oraz wymiany opinii i doświadczeń na temat funkcjonowania firm w nowych warunkach gospodarczych. W ramach konferencji prezentowane będą wyniki badań naukowych na temat zarządzania firmami rodzinnymi i nierodzinnymi w czasach nowej rzeczywistości gospodarczej.

Drugi dzień konferencji ma charakter warsztatowy. Dla pracowników Uczelni zaplanowano CERTYFIKOWANE SZKOLENIE z zakresu Skuteczności osobiste. Istnieje również możliwość wzięcia udział - ilość miejsc ograniczona - w warsztatach prowadzonych przez ekspertów z firmy BePerfect (www.pozyskajklienta.pl) przeprowadzą warsztaty z następującej tematyki:

Moduł I - Google Analytics

• Czym jest Google Analytics i jak go zainstalować

• Pozyskiwanie informacji o źródłach ruchu na stronie

• Najważniejsze raporty Google Analytics

Moduł II - Promocja firmy w Google

• Kampanie reklamowe Google - sieć reklamowa, sieć wyszukiwania, reklamy produktowe

• Pozycjonowanie strony internetowej 

• Jak wybrać rodzaj kampanii do prowadzonego biznesu

Moduł III - Social media

• Kreowanie wizerunku marki na Facebooku, Instagramie

• Pozyskiwanie klientów za pomocą płatnych kampanii w social media

• Linked In - narzędzie budowania marki osobistej i firmowej

OPŁATY*

999 złotych - późne zgłoszenie (do 01.09.2021)

849 złotych - wczesne zgłoszenie (do 30.06.2021)

550 złotych - publikacja bez udziału 

450 złotych - udział bez publikacji - dotyczy również przedstawicieli firm 

Opłata obejmuje: koszty publikacji rozdziału w monografii wydanej przez Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej (20 pkt) lub Zeszytach Naukowych Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej (5 pkt), materiały konferencyjne, lunch, udział w bankiecie. Nie obejmuje kosztów noclegu.

Organizator w związku z sytuacją pandemiczną COVID19 zastrzega sobie prawo przeprowadzenia konferencji w sposób zdalny, hybrydowy lub jej odwołanie (wówczas zostanie zwrócona opłata konferencyjna).


Źródło:  http://www.konferencjawyzwania.pl

Aktualizacja:  2021-05-07 00:17:28