V Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa KO-respondencja. Na styku sztuk


MINIONA -

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Filia w Białymstoku
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Cykl spotkań interdyscyplinarnych KO-respondencja. Na styku sztuk skupia się na odkrywaniu inspiracji artystycznych, określaniu wspólnych przestrzeni dla różnych dziedzin nauki i sztuki. Konferencja, zainicjowana w 2016 roku stała się miejscem artystyczno-naukowego dialogu, pomostem dla różnych dyscyplin i przestrzenią artystycznej wypowiedzi. Jej celem jest niezmiennie poszukiwanie kontekstów, relacji, konstruktywna wymiana myśli i doświadczeń. W centrum zainteresowań leżą szeroko pojęte aspekty sztuki, fenomen wielowymiarowości 
i wzajemnego przenikania się różnych dyscyplin. 

Planujemy refleksję skupioną wokół następujących obszarów tematycznych: 

•  szeroko pojęte konteksty sztuki i ich wzajemne przenikanie się, 

•  prezentacja sylwetek artystycznych, wypowiadających się na styku różnych sztuk,

•  prezentacja oraz analiza interdyscyplinarnych dzieł sztuki, 

•  sztuka i jej relacje z nauką. 

•  socjologiczne, psychologiczne i filozoficzne aspekty sztuki,

•  film i inne sztuki wizualne, 

•  pogranicza poezji, prozy, 

•  interakcje artystyczne.

 

Czym jest sztuka we współczesnym świecie? Czym była w procesie historycznym? Jakie zachodzą związki pomiędzy różnymi dziedzinami artystycznymi? Czym są dawne 
i współczesne konteksty sztuki? Jaki wpływ wywierają one na przekaz artystyczny? Czy możliwy jest wpływ sztuki na rzeczywistość? Relacje między rzeczywistością a artystyczną kreacją. Film - jako integralne dzieło sztuki. Jak zmienia się w procesie historycznym etos sztuki? Sztuka i filozofia. Psychologia w sztuce. Sztuka i nauki ścisłe. Interdyscyplinarność     w sztukach nowoczesnych. Dzieło sztuki i jego funkcja w świecie rzeczywistym. Jakie są granice sztuki i jej użyteczności? 

W planach jest recenzowana PUBLIKACJA KSIĄŻKOWA, która zbierze wybrane referaty wygłoszone na konferencji. Na artykuły w wersji elektronicznej czekamy do 31 października 2021. Do wiadomości należy dołączyć: abstrakt w języku polskim oraz angielskim, słowa kluczowe, pełną afiliację (instytucja, wydział lub organizacja).

 

Zgłoszenia w formie wypełnionego formularza oraz abstrakt wystąpienia

prosimy nadsyłać do dnia 30 czerwca 2021 roku na adres elektroniczny:

 joanna.cieslik-klauza@chopin.edu.pl

Opłatę konferencyjną 200 zł należy wpłacić po otrzymaniu informacji zwrotnej do 
30 września 2021 na numer konta: 70 2490 0005 0000 4600 5158 8131

 

Opłata obejmujeudział w konferencji i materiały konferencyjne. 

Po pozytywnej recenzji zaplanowana jest publikacja tekstu w monografii wydanej przez Chopin University Press.


Źródło:  http://chopin.man.bialystok.pl

Aktualizacja:  2021-07-01