Metal Studies V. Metody – teorie – rewizje badań kultury metalowej


MINIONA -

Kraków

Katedra Mediów i Badań Kulturowych Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Ośrodek Badań nad Mediami IFP UP oraz Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie serdecznie zapraszają do udziału w piątej edycji interdyscyplinarnej konferencji naukowej:

METAL STUDIES V. Metody – teorie – rewizje badań kultury metalowej

Konferencja odbędzie się w dniach 28–29 października 2021 roku na terenie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.Podczas piątej edycji wydarzenia pragniemy podjąć dyskusję na temat teorii i metodologii badań heterogenicznej kultury metalowej, która jako tematyka rozważań naukowych przeżywa w ostatnich latach rozkwit. Jednocześnie współczesny metal ‒ w swej subgatunkowej różnorodności oraz mnogości lokalnych scen muzycznych ‒ stał się zjawiskiem tak złożonym i rozczłonkowanym wewnętrznie, że zarówno stylistycznie, jak i metodologicznie nie da się traktować go całościowo. Stąd szeroka i wielowątkowa perspektywa konferencji, która ma na celu wskazanie i przybliżenie różnorodnych, zwłaszcza nowych ujęć teoretycznych i metod: kulturoznawczych, muzykologicznych, literaturoznawczych, medioznawczych, socjologicznych oraz innych, stosowanych do analiz i interpretacji wielorakich aspektów, zjawisk i tekstów kultury metalowej.

W związku z tematem tej edycji proponujemy Państwu podjęcie rozważań nad następującymi zagadnieniami:
- aktualny stan badań nad kulturą metalową
- antropologia kultury metalowej
- paradygmaty, teorie i metody badań kultury metalowej
- transdyscyplinarność badań z zakresu Metal Music Studies
- ikonosfera metalowa jako przedmiot badań
- badania nad recepcją muzyki metalowej
- odbiorcy muzyki metalowej, (post)subkultury, neofani
- metalowe utwory słowno-muzyczne w perspektywie Song Studies
- głosy metalowe w optyce Voice Studies
- rytmika i brzmienie jako kluczowe środki współczesnego metalu
- wideoklipy oraz muzyczne filmy dokumentalne jako obszary badań
- narracje metalowe w perspektywie konwergencji medialnej
- nośniki i media muzyczne jako obiekty badawcze
- aspekty prawne, ekonomiczne i psychologiczne dotyczące odbioru i produkcji muzyki metalowej.

Organizatorzy są otwarci również na inne propozycje referatów mieszczących się tematycznie w zaproponowanych wyżej ramach. Konferencja skierowana jest do badaczy różnych dziedzin humanistyki: kulturoznawców, literaturoznawców, językoznawców, muzykologów, medioznawców, antropologów, etnologów, psychologów, socjologów, historyków sztuki, dziennikarzy i teoretyków komunikowania, jak również przedstawicieli innych dyscyplin naukowych.

W celu zgłoszenia chęci udziału w konferencji prosimy o wypełnienie formularza: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdssKQGKZxVKTtQntRrsvSYueIRsbLgj6Ik0JEyvslD9EAY_Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 lub przesłanie drogą mailową wypełnionej karty (plik .docx) do dnia 1 października 2021 roku na adres: konferencja.metal@gmail.com.
Kartę oraz szczegółowe informacje odnaleźć można na stronie internetowej poświęconej konferencji: www.konferencjametalstudies.wordpress.com.
Wyniki naboru zgłoszeń zostaną podane 4.10.2021 r.

- Opłata konferencyjna wynosi 280 zł, dla doktorantów i studentów 180 zł. Wpłaty należy dokonać do 15.10.2021 na konto Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie: 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687 (z dopiskiem: imię i nazwisko uczestnika + DK-207) po uzyskaniu informacji od Organizatorów o przyjęciu zgłoszonego referatu. Udział bierny w obradach jest bezpłatny.
- Organizatorzy planują wydanie publikacji w punktowanym wydawnictwie naukowym.
- W razie pogorszenia się sytuacji epidemicznej w kraju Organizatorzy przewidują przeprowadzenie obrad w formie hybrydowej lub zdalnej.

Komitet Organizacyjny Konferencji:
- dr Jakub Kosek – przewodniczący Komitetu
Katedra Mediów i Badań Kulturowych
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
- dr Andrzej Mądro
Katedra Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego
Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie
- mgr Karolina Karbownik
Instytut Nauk o Kulturze i Religii
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

Wydarzenie FB: https://www.facebook.com/events/328608555469196/?ref=newsfeed

Serdecznie zapraszamy!


Źródło:  https://konferencjametalstudies.wordpress.com/

Aktualizacja:  2021-07-07 15:46:51