Ogólnopolska Konferencja Naukowa "SYSTEM INFORMACYJNY PAŃSTWA W DOBIE TRANSFORMACJI CYFROWEJ" (online)


MINIONA -

Online na platformie ClickMeeting
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Uprzejmie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej pt. „System informacyjny państwa w dobie transformacji cyfrowej”, która odbędzie się 20 października 2021 r.

Rejestracji należy dokonać poprzez link: https://bit.ly/3AMoRNO

Konferencja jest organizowana przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania w ramach projektu Katalogi Administracji Publicznej (https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/kap--katalogi-administracji-publicznej). Celem projektu KAP jest udostępnienie spójnych, wiarygodnych, aktualnych, kompletnych, wysokiej jakości danych o podmiotach i usługach publicznych oraz o powiązanych z nimi wzorach dokumentów i zasobach informacyjnych państwa. Liderem projektu jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Janusz Cieszyński - Sekretarz Stanu w KPRM ds. Cyfryzacji, Piotr Dardziński - Prezes Centrum Łukasiewicz oraz Komitet Informatyki Polskiej Akademii Nauk.

Zakres tematyczny konferencji:

- Modele danych dla cyfrowych usług publicznych;

- Zarządzanie systemem cyfrowych usług publicznych – modele utrzymania systemów e-administracji;

- Model realizacji e-usług;

- Projektowanie e-usług zorientowane na użytkownika;

- Publiczne dane referencyjne i możliwość ich ponownego wykorzystania (re-use);

- Zarządzanie informacją w administracji publicznej;

- Technologie semantyczne w administracji publicznej.

Informacje organizacyjne:

Termin konferencji: 20 października 2021 r.

Miejsce konferencji: wydarzenie jest organizowane online na platformie ClickMeeting.

Opłata: udział w konferencji jest bezpłatny.

Jak wziąć udział: należy zarejestrować się klikając w link: https://bit.ly/3AMoRNO

Po zarejestrowaniu można zobaczyć szczegółową agendę wydarzenia.


Źródło:  https://bit.ly/3AMoRNO

Aktualizacja:  2021-10-08