Dziecko nienarodzone w prawie


MINIONA -

Internet

Zapraszamy na OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ: "Dziecko nienarodzone w prawie".
Odbędzie się ona 30.12.2021 w godzinach 10.00-20.00 w trybie zdalnym. 
Jeśli chcesz wziąć udział jako prelegent, uczestnik bierny bądź pomóc w organizacji konferencji:

Dołącz do grupy:
https://www.facebook.com/groups/849468542361313

Zagadnienia poruszane na konferencji będą mieć charakter interdyscyplinarny.
Analizę dopuszczamy w sposób ogólny, jak i na konkretnych przykładach.
Wartością dodaną jest z pewnością analiza w skali globalnej lub regionalnej.

Zainteresowani jesteśmy wszystkimi aspektami szczególnie dotyczącymi kwestii:
 Medycznych.
 Psychologicznych.
 Prawnych i politycznych.
 Energetycznych i klimatycznych.
 Ekonomicznych.
 Społecznych.
 Urbanistycznych.
 Historycznych.
 Środowiskowych.
 Międzynarodowych.
 Przestępczości.
 Transportowych.
 Żywnościowych.
 Mieszkaniowych.
 Sytuacji demograficznej i rodzinnej.
 Szans i zagrożeń wynikających z nowych technologii i kosmosu.
 Dostępu do edukacji.
 Innych.


 Abstrakty należy przesyłać do 30 lipca poprzez formularz.
 Formularz rejestracyjny: https://forms.gle/oAeWzV8t5ZVCSDSW9
 Szczegółowe wymagania dotyczące abstraktów:
 Prosimy wysłać abstrakt przez powyższy formularz rejestracyjny.
 Prosimy o podanie imię, nazwiska, tytułu naukowego oraz pełnej nazwy afiliacji.
 Abstrakt powinien liczyć 3000-4000 znaków.
 Prosimy o załączenie bibliografii.
 Prosimy o przedstawienie metodyki.
 Program konferencji zostanie przedstawiony do 01.08.2021


 Wszyscy czynni uczestnicy konferencji dostaną zaświadczenia o udziale, bierni, jeśli wyrażą taką wolę.
 Jest jeden wzór certyfikatów z pieczątką koła oraz podpisem prezesa oraz przewodniczącego komitetu.
 Faktury wystawiamy tylko z drukarni oraz poczty! (dotyczy dyplomów).
 Dyplomy zostaną wysłane w ciągu 30 dni po konferencji!
 Wkrótce zostanie udostępniony link do platformy, na której będzie odbywać się konferencja.


ZAPRASZAMY w imieniu:
Młodzi dla Prawa - Uniwersytet Warszawski


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO), uczestnik biorący udział w konferencji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach wskazanych poniżej i oświadcza, że wszystkie podane przeze niego dane są zgodne ze stanem faktycznym. Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z rejestracją oraz uczestnictwem w Ogólnopolskiej Konferencji. Ponadto wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby stworzenia materiałów dokumentujących przebieg Konferencji w postaci relacji fotograficznej, które mogą być przedstawione nieokreślonej liczbie osób za pośrednictwem Internetu. Zgoda uczestnika na wyżej określone przetwarzanie danych osobowych nie zawiera ograniczeń czasowych i terytorialnych.Regulamin Ogólnopolskiej Konferencji dostępny u organizatorów konferencji.


Źródło:  https://www.facebook.com/events/822271788422510/

Aktualizacja:  2021-07-28 21:08:48