Academic Writing in English Made Painless!


MINIONA -

Online

The Center For American Studies in cooperation with the Adam Mickiewicz University in Poznań would like to invite you to participate in an intense and certified weekend course with a U.S. native speaker and scholar titled "Academic Writing in English Made Painless!".It's a well-known fact that the most important skill of every academic is his or her ability to effectively communicate scholarly ideas through writing (e.g., books, essays, papers).Our course will teach you how to master the art of academic writing in English covering grammar, sentence-building, and style as well as explaining most common mistakes and ways of avoiding them – all this using concrete examples and providing you with a chance to have your own draft of academic writing reviewed.
The course begins on Friday afternoon at 6 pm (October 15) and ends on Sunday afternoon at 2.30 pm (October 17).


???????????? ???????????????????????? ???????????? ?????????????????????
Because our "Academic Writing in English Made Painless!" course taught by an American native speaker & scholar is strictly practical.• You will have an understanding of English grammar, including, but not limited to: cases, proper usage of articles, moods, tense agreement, how to avoid the passive voice, adverbial and adjectival phrases, subordinate and main clauses, countable and uncountable nouns, and how to write more convincingly and confidently as an academic.
• You will gain an appreciation of English as a way of thinking, rather than rules to be memorized.
• You will build confidence in your English and learn from others in a friendly and casual seminar environment that focuses on practical learning rather than lectures.
• You will gain a better grasp of the language that will allow you to feel more creative in your publication work.
The online nature of the course held via Microsoft Teams makes it accessible for those who are busy during the week.


???????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????? ????????????????????????????????????
???????????? ????. ???????????????????????????????? ???????????????????????????? ????
(Friday 6 pm - 8.15 pm)
A. Overview of all the English cases and tenses for academics
B. Diagraming sentences to visualize the English language
C. The deadly sins of writing in English for non-native speakers, with concrete examples???????????? ????????. ???????????????????????????????? ???????????????????????????? ????????
(Saturday 10.30 am - 2.30 pm)
A. Overview of various different types of writing (formal writing vs informal writing) and differences between British vs American English (formally and informally)
B. Concrete examples and groupwork – spotting errors and editing real-life works of native and non-native English speakers???????????? ????????????. ???????????????????????????????? ???????????????????????????? ???????????????????????????????? + FREE DRAFT ASSESSMENT (ONLY AT CFAS!) (Sunday 10.30 am - 2.30 pm)
This will be a practical session, in which you may bring something that you have personally worked on (draft of a chapter or a journal article) for the group to review together. The instructor will then give feedback and suggestions. The instructor will also submit some of his own writing as examples and demonstrate why he wrote them the way that he did: what audience he was trying to attract, where was he trying to be provocative, etc. He'll ask the students to spot errors based on the knowledge gained during previous sessions of the "Academic Writing in English Made Painless!" course.


???????????????????????? ????????????????????????????????????
Every participant of the course will receive free materials for self-study of Academic Writing

.
????????????????????????????????????????
Mr. J. Patrick Higgins (USA) is an interdisciplinary scholar working across the fields of law, economics, sociology, and political science. An alumnus of George Mason University and Virginia Polytechnic Institute and State University, he is currently associated with the University of Łódź, Faculty of Law and Administration, and the Alexis de Tocqueville Center for Political and Legal Thought. He is an author of many articles and scholarly essays, and has many years of experience in editing books, papers and other documents.Our instructor's American approach to teaching makes our course understandable for everyone who possesses at least a basic command of the English language (we suggest being at the B1 level at minimum).The "Academic Writing in English Made Painless!" course is taught entirely in English.


 ????????????????????????????????????????????
Upon the completion of the course, you will be awarded an official digital certificate signed by one of the CFAS Board Members and our Director of Academic Affairs (you may then print the certificate​ at home, use it to apply for various academic positions, or simply post it to your LinkedIn or other professional channels​).


????????????????????
Regular price: 399 PLN / 87 EUR Promotional price (only if you register before 23.59 on October 6, 2021): 259 PLN / 57 EUR


????????????????????????????????????????????????
Please register using the following form:
https://forms.gle/mPUYkK9QoEReC6rp8Final deadline for registration: October 10, 2021.


?????????????????????????????????????
Please send all of your questions to the Center For American Studies Facebook page via a private message. See you online!

–––––––––– INFORMATION IN POLISH ––––––––––
Center For American Studies i Center For European Studies działające we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału w intensywnym i certyfikowanym weekendowym kursie z naukowego pisania w języku angielskim z native speakerem-naukowcem z USA: "Academic Writing in English Made Painless!"Powszechnie wiadomo, że najważniejszą umiejętnością każdego naukowca jest umiejętność skutecznego przekazywania naukowych idei poprzez teksty pisane (np. książki, eseje, artykuły).Nasz kurs nauczy Cię, jak opanować sztukę pisania akademickiego w języku angielskim, obejmując gramatykę, budowanie zdań i wypracowywanie stylu, a także wyjaśni najczęstsze błędy i sposoby na ich uniknięcie – wszystko to na konkretnych przykładach. Damy Ci też szansę na poprawę fragmentów Twojego autorskiego tekstu naukowego!
Kurs rozpoczyna się w piątek o godz. 18.00 (15 października), zaś kończy w niedzielę popołudniu o godz. 14.30 (17 października).


???????????????????????????????? ?????????????????????
Ponieważ nasz kurs "Academic Writing in English Made Painless!" prowadzony przez amerykańskiego native speakera i naukowca ma ściśle praktyczny charakter.
• Zrozumiesz angielską gramatykę, w tym między innymi: przypadki, prawidłowe użycie przedimków, zgodność czasową, sposoby uniknięcia strony biernej, zwroty przysłówkowe i przymiotnikowe, strukturę zdań w języku akademickim, etc., oraz dowiesz się jak pisać bardziej przekonująco i pewnie jako naukowiec.
• Pojmiesz akademicki angielski jako sposób myślenia, a nie zestaw sztywnych regułek do zapamiętania.
• Poczujesz się pewnie ze swoim akademickim angielskim ucząc się w przyjaznym i swobodnym środowisku seminaryjnym, które skoncentrowane jest na praktycznej nauce, a nie na suchych wykładach.
• Zyskasz lepsze zrozumienie angielskiego języka akademickiego, co sprawi, że poczujesz się bardziej kreatywny w swojej pracy publikacyjnej.
Internetowy charakter kursu prowadzonego za pośrednictwem Microsoft Teams sprawia, że ​​jest dostępny dla tych, którzy są zajęci w ciągu tygodnia.


???????????????????????? ???????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ????????????????????
???????????? ????. ???????????????????????????????? ???????????????????????????? ????
(Piątek 18.00 - 20.15)
A. Overview of English vs Polish Cases and all the English tenses
B. Diagraming sentence to visualize the English language
C. The deadly sins of writing in English for Polish native speakers, with concrete examples???????????? ????????. ???????????????????????????????? ???????????????????????????? ????????
(Sobota 10.30 - 14.30)
A. Overview of various different types of writing (formal writing vs informal writing) and differences between British vs American English (formally and informally)
B. Concrete examples and groupwork – spotting errors and editing real-life works of native and non-native English speakers???????????? ????????????. ???????????????????????????????? ???????????????????????????? ???????????????????????????????? + DARMOWY DRAFT ASSESSMENT
(Niedziela 10.30 - 14.30)
Będzie to sesja praktyczna kursu, w ramach której będziemy pracować na tekście akademickim nad którym Ty sam/a osobiście pracowałeś/aś (jeśli zdecydujesz się nam taki nadesłać). W ramach tej sesji, prowadzący oraz reszta grupy zaopiniują tekst oraz dokonają niezbędnych poprawek.Prowadzący przedstawi również kilka własnych tekstów jako przykłady i zademonstruje dlaczego napisał je w taki, a nie inny sposób: jaką publiczność próbował przyciągnąć, w których miejscach próbował być prowokacyjny, a których jedynie relacjonował ustalony stan badań, itd. Prowadzący poprosi uczestników, aby wyszukali błędy w przedstawionych tekstach, opierając sie na wiedzy zdobytej podczas poprzednich sesji kursu "Academic Writing in English Made Painless!"


????????????????????????????Ł???? ????????????????????????????
Każdy uczestnik kursu otrzyma zestaw darmowych materiałów do samodzielnej nauki Academic Writing.


????????????????????????????????̨????????
Pan J. Patrick Higgins (USA) jest interdyscyplinarnym naukowcem zajmującym się problemami ze styku prawa, ekonomii i nauk politycznych. Absolwent George Mason University i Virginia Polytechnic Institute and State University, obecnie związany z Uniwersytetem Łódzkim, Wydziałem Prawa i Administracji oraz Centrum Myśli Politycznej i Prawnej im. Alexisa de Tocqueville'a.Pan Higgins jest autorem wielu naukowych tekstów (rozdziałów w książkach oraz artykułów). Swoje wieloletnie doświadczenie zawdzięcza również pracom nad redakcją anglojęzycznych książek i artykułów.Jego amerykańskie podejście do nauczania sprawia, że nasz kurs będzie zrozumiały dla każdego, kto posiada podstawową znajomość języka angielskiego (sugerowany poziom to B1 – kurs prowadzony jest w całości po angielsku).


????????????????????????????????????????
Wszystkie nasze kursy – w tym kurs "Academic Writing in English!" – są oficjalnie certyfikowane. Każdy uczestnik otrzyma cyfrowy certyfikat opatrzony podpisem członka zarządu Center For American Studies oraz Dyrektora ds. akademickich CFAS (cyfrowy certyfikat w formacie PDF można następnie wykorzystać do samodzielnego wydruku, umieszczenia w CV lub na portalu LinkedIn czy aplikowania na rozmaite stanowiska pracy, uczelnie i granty).


???????????????????? ????????????????????????????????????????????????
Cena regularna: 399 PLN Cena promocyjna (tylko jeśli zarejestrujesz się przed 23.59 dnia 6 października 2021): 259 PLN 


???????????????????????????????????????????? ???????? ????????????????
Prosimy rejestrować się na kurs przy użyciu krótkiego formularza:
https://forms.gle/mPUYkK9QoEReC6rp8Ostateczny termin zgłoszeń: 10 października 2021.


?????????????????????????????
Wszelkie pytania prosimy kierować do Stowarzyszenia Center For American Studies drogą wiadomości prywatnej na fanpage'u na Facebooku. Do zobaczenia online!


Źródło:  https://fb.me/e/1twJO61Q6

Aktualizacja:  2021-08-03 21:30:03