XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa NOWOCZESNE KONCEPCJE I METODY ZARZĄDZANIA Zarządzanie organizacjami w warunkach cyfryzacji gospodarki i współdzielenia zasobów


MINIONA -

on-line
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Celem Konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń, integracja środowiska naukowego oraz dyskusja nad aktualnymi problemami rozwoju teorii i praktyki w ramach obszaru tematycznego dotyczącego zarządzania organizacjami w warunkach rozwoju gospodarki cyfrowej i współdzielenia zasobów, a także wykorzystania technologii teleinformatycznych w zarządzaniu organizacjami w różnych sektorach, z uwzględnieniem podmiotów biznesowych, publicznych i społecznych.

Zapraszamy również do uczestnictwa w dyskusji na temat współczesnych problemów, wyzwań, koncepcji i metod zarządzania, zarówno z perspektywy teoretycznej, jak i praktycznej. Szeroki zakres zagadnień, które ujęte są w tej problematyce, pozwala analizować zagadnienia dotyczące wielu aspektów zarządzania współczesną organizacją.


Źródło:  https://wlo.wat.edu.pl/nkimz2021

Aktualizacja:  2021-09-13 12:33:36