Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Szok pandemiczny i jego konsekwencje dla gospodarki i biznesu”


MINIONA -

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Szok pandemiczny i jego konsekwencje dla gospodarki i biznesu”, która odbędzie się 2 grudnia w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.  

 

Pandemia Covid-19 to wielkie wyzwanie dla społeczeństwa i gospodarki, w tym dla konkretnych branż oraz przedsiębiorstw. To także wyzwanie dla nas naukowców. Nasze analizy i badania mogą pozwolić na lepszą ocenę skutków pandemii, identyfikację rozwiązań łagodzących te skutki, a także wskazać szanse pojawiające się w efekcie pandemii. Obecna sytuacja to także okazja, aby wzbogacić nasz stan wiedzy poprzez weryfikację i rozwój modeli teoretycznych. 

 

Chcemy zaprosić Państwa do prezentacji na konferencji wyników własnych badań, a także do wspólnej dyskusji na temat gospodarczych skutków pandemii. Wśród członków naszego Komitetu Naukowego są zarówno czołowi naukowcy z Polski, jak i z dziewięciu krajów europejskich (Austrii, Czech, Danii, Niemiec, Rosji, Słowenii, Wielkiej Brytanii i Włoch). Współpracujemy też z kilkoma czasopismami notowanymi w bazach Scopus i Web of Science.   

  

W przypadku zainteresowania zapraszamy na stronę naszej Konferencji: https://pandemic-shock.wsb.poznan.pl gdzie znajdą Państwo bliższe informacje. 


Źródło:  https://pandemic-shock.wsb.poznan.pl

Aktualizacja:  2021-09-13 15:14:58