OKN: Problemy i wyzwania bezpieczeństwa kulturowego - od teorii do praktyki


MINIONA -

Podkarpacki Urząd Wojewódzki
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Przedmiotem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Problemy i wyzwania bezpieczeństwa kulturowego - od teorii do praktyki" są przede wszystkim tematy związane z bezpieczeństwem kulturowym, a w szczególności:

1) ochrona dziedzictwa narodowego, kulturowego i historycznego w aspekcie
materialnym i niematerialnym;
2) polska polityka historyczna jako element bezpieczeństwa kulturowego;
3) rola i miejsce instytucji kultury;
4) polska soft power;
5) kultura strategiczna;
6) przeciwdziałanie dezinformacji i wojna informacyjna.

W skład komitetu naukowego weszły następujące osoby:

- dr hab. Czesław P. Kłak, prof. KPSW;
- dr hab. Jarosław Tomasiewicz, prof. UŚ;
- dr hab. Krzysztof Kaczmarski;
- dr Ewa Leniart - Wojewoda Podkarpacki;
- dr Dariusz Iwaneczko - Dyrektor IPN-Oddział w Rzeszowie;
- dr Tomasz Beraza;
- dr Tomasz Wójtowicz;
- dr Bogusław Wójcik;
- dr Piotr Duda;
- dr Magdalena Adamczuk;
- dr Adam Krawczyk;
- dr Michał Piekarski;
- dr Damian Szlachter;
- dr Karolina Wojtasik;
- mgr Małgorzata Rauch - Podkarpacka Kurator Oświaty;
- mgr Beata Kot – Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków.Przewodniczącą komitetu naukowego została Pani dr Ewa Leniart.

W skład komitetu organizacyjnego weszły następujące osoby:- mgr Adam Poręba;
- Oskar Jurek;
- Antoni Myjak - sekretarz komitetu organizacyjnego;
- Beata Serafin;
- Sebastian Śliwa.

Regulamin konferencji:
https://bit.ly/2XEvNP3

Formularz dla uczestników czynnych:

https://bit.ly/3ECQZ8H

Formularz dla uczestników biernych:
https://bit.ly/3lM9AGD

Pozstałe informacje:

1. Udział w konferencji ma charakter nieodpłatny.

2. Konferencja ma charakter hybrydowy.

----------------------------------------

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Problemy i wyzwania bezpieczeństwa kulturowego – od teorii do praktyki” organizowana jest przez Fundację Misji Obywatelskiej w ramach projektu pn. „Bezpieczna Kultura dla Młodych” dofinansowanego ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego. 


Aktualizacja:  2021-10-11