Ogólnopolska konferencja naukowa online "Grzech, występek, zło"


MINIONA -

Online

Natura zła – tego wyobrażonego i tego, którego doświadczamy lub obserwujemy – w pewnym stopniu fascynuje, a liczne tego dowody znajdują się na wyciągnięcie ręki choćby w social mediach, newsach czy kulturze. Jednak zło, a także grzech czy występek stanowią część większej całości, składają się na obraz człowieczeństwa w wymiarze nie tylko kulturowym, ale społecznym, historycznym, religijnym, psychologicznym etc. Dysponując rozmaitymi narzędziami naukowymi oraz polami badawczymi, organizatorzy konferencji proponują wielowymiarowe spojrzenie na problematykę zła, grzechu i występku:

·         zło, grzech, występek w ujęciu kulturowym i artystycznym (literatura, sztuki plastyczne, film, serial, komiks, gry);

·         media i social media; opinia publiczna;

·         ujęcie historyczne;

·         religie i mitologie;

·         filozofia;

·         teologia;

·         psychologia;

·         wzorce kulturowe i społeczne;

·         przesądy;

·         doświadczenie zła;

·         występek a władza i polityka;

·         relatywizm zła;

·         kara i wina;

·         więziennictwo (zakłady karne); resocjalizacja;

 

Niezależnie przyjmowane będą również inne propozycje.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres gwz.ekonferencja@gmail.com mija 30 września 2021 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

  • abstrakt (max. 600 słów);
  • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
  • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 150 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).


Źródło:  http://gwzekonferencja.wordpress.com/

Aktualizacja:  2021-10-06 13:15:59