Ogólnopolska konferencja naukowa online "Tradycja, zwyczaj, obyczaj"


MINIONA -

Online

Słowa „tradycja”, „tradycyjność” pojawiają się w rozmaitych kontekstach i konfiguracjach. Niekiedy stanowią polityczny kapitał, innym razem determinują rodzinne powiązania, jeszcze innym odnoszą się do aspektów religijnych, a także folkloru czy historii. Tradycje są zbiorowe, ale bywają też indywidualne. Dotyczą zbiorowości, przekonań, wierzeń, stanowią oparcie w trudnych momentach dziejów ludzkości, choć czasem bywają postrzegane jako relikt, przedmiot czy zjawisko, przeciw któremu należy bądź wypada protestować. Biorąc pod uwagę te różnorodność punktów widzenia, interpretacji czy rozumień, organizatorzy konferencji proponują zastanowić się nad aspektami tradycji i jej obecności w różnych dziedzinach istnienia, kultury i obyczaju:

·         tradycja i tradycyjność a ujęcia kulturowe oraz twórcze (literatura, film, serial, sztuki plastyczne, gry wideo i inne);

·         tradycja a obyczaj;

·         społeczeństwo;

·         cywilizacje a tradycje i zwyczaje;

·         regionalne tradycje i obyczaje;

·         rodzina; jednostka;

·         sprzeciw wobec tradycyjni;

·         definicje i sposoby interpretowania;

·         przeszłość i teraźniejszość;

·         religia;

·         tradycje a szkoła, akademia etc.;

·         psychologia;

·         pedagogika;

·         zanikanie tradycji;

·         modele pielęgnowania tradycji;

·         zaburzenia i wyłomy w tradycji;

·         tradycje a cywilizacja i rozwój technologiczny;

·         tradycje zawodowe;

Niezależnie przyjmowane będą również inne propozycje.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres trad.ekonferencja@gmail.com mija 12 listopada 2021 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

  • abstrakt (max. 600 słów);
  • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
  • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 160 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej:

 https://tradekonferencja.wordpress.com/

 

Komitet Organizacyjny:

dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)

dr Renata iwicka (Uniwersytet Jagielloński)

dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)

mgr Konrad Zielonka (Uniwersytet Śląski


Źródło:  http://tradekonferencja.wordpress.com/

Aktualizacja:  2021-10-08 22:57:12