Ogólnopolska konferencja naukowa online "Emocje"


MINIONA -

Online

Czy i jak często zastanawiamy się nad emocjami? Czy myślimy o emocjach innych, czy własnych? Jak ważna jest to przestrzeń do przemyślenia i jakie obszary naszego życia pochłania? Widać wszak wyraźnie, że emocje i emocjonalność, ich ekspresja, demonstrowanie bywają ograniczane sytuacjami, wychowaniem, narzucanymi normami społecznymi, czasem też naszym indywidualnym osądem. Są przedmiotem refleksji, materiałem artystycznym, ale też przyczyną rozmaitych zjawisk, zachowań, czynów i analiz. Dlatego organizatorzy konferencji pragnęliby zaprosić do naukowego namysłu nad ta problematyką, proponując następujące ujęcia (choć oczywiście zachęcając do podjęcia także refleksji innego rodzaju):

·         kultura i obyczajowość a emocje;

·         emocje jako siła napędowa, przedmiot i temat w sztukach (literatura, film, serial, sztuki plastyczne, gry wideo, komiksy etc.);

·         historia i współczesność;

·         sposoby wyrażania i hamowania emocji;

·         media i social media; cyberprzestrzeń;

·         psychologia;

·         socjologia;

·         pedagogika;

·         życie codzienne;

·         religie;

·         filozofia;

·         język emocji – pisanie i mówienie; opisywanie emocji;

·         życie zawodowe, praca i obowiązki a emocje;

·         patologie i skrajności;

·         tożsamość a emocje;

·         emocje pozytywne i negatywne;

·         przeżycia i traumy;

·         władza, polityka a emocje;

Niezależnie przyjmowane będą również inne propozycje.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres emocje.ekonferencja@gmail.com mija 14 listopada 2021 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

  • abstrakt (max. 600 słów);
  • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
  • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 160 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numeru monograficznego czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej:

 https://emocjeekonferencja.wordpress.com/

Komitet Organizacyjny:

dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)

dr Renata Iwicka (Uniwersytet Jagielloński)

dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)

mgr Konrad Zielonka (Uniwersytet Śląski)

 


Źródło:  http://emocjeekonferencja.wordpress.com/

Aktualizacja:  2021-10-08 23:07:17