Ogólnopolska konferencja naukowa online "Niesamowite, niecodzienne, fantastyczne, tajemnicze"


MINIONA -

Online

Biorąc pod uwagę czasy, w których przyszło nam żyć, nietrudno zauważyć, jak wiele niewyjaśnionych, niesamowitych i tajemniczych spraw i zjawisk nas otacza. Rzecz jasna nie jest to tylko kwestia współczesnego punktu widzenia, ale liczba choćby teorii spiskowych potwierdza, że świat jest zagadką. Niewytłumaczalność nie zawiera się jedynie w tym, co obecne, ale też w tym, co dawniejsze, w historycznym ujmowaniu zdarzeń i zjawisk. W obręb tej problematyki wliczać także trzeba rozmaite fantazmaty czy imaginaria oraz wciąż ewoluujące pojęcia zawłaszczające sferę nieodgadnioności czy niewyjasnialnego. Z tego też względu organizatorzy konferencji  zachęcać będą do podjęcia namysłu nad tą problematyką  m.in. w wymiarze historycznym, ponaddyscyplinarnym i ponadkonwencjonalnym, nie ograniczając przy tym zakresu jej występowania jedynie do mniej lub bardziej znormalizowanych i opisanych nurtów bądź zjawisk, proponując – choć niewyłącznie –  tematykę taką, jak:

·         niesamowite i niecodzienne w kulturze;

·         twórczość oraz wyobraźnia i niecodzienność, tajemnicza, niewyjaśnialność (film, serial, literatura, komiks, gry wideo, gry RPG, LARP, muzyka, sztuki plastyczne); twórczość dla młodego odbiorcy;

·         media i social media;

·         ujęcia historyczne;

·         korzenie gatunkowe fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); fantastyczność a teorie literackie etc.;

·         estetyki i konwencje;

·         dyskursy społeczno-polityczne;

·         religia a niewyjaśnialne;

·         codzienność a niesamowitość;

·         filozofia;

·         psychologia;

·         pedagogika;

·         teorie spiskowe;

·         kontrowersje i skandale;

·         wyobrażenia, imaginacje, spekulacje;

·         aspekty społeczne;

·         racjonalizm a niewyjaśnione;

Niezależnie od wymienionych, organizatorzy konferencji są otwarci na jeszcze inne propozycje wystąpień Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres niesamowitekonferencja@gmail.com mija 7 listopada 2021 roku.

Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający: abstrakt (max. 600 słów); notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy, numer telefonu oraz email korespondencyjny.

Na pokrycie kosztów organizacyjnych przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 160 PLN.

Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerze monograficznych czasopisma naukowego (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje aktualizowane będą na stronie internetowej niesamowitekonferencja.wordpress.com

 

Organizatorzy:

Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ,

Ośrodek Badawczy Facta Ficta,

Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Komitet organizacyjny:

dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)

dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)

mgr Konrad Zielonka (Uniwersytet Śląski)

 

 

 


Źródło:  http://niesamowitekonferencja.wordpress.com

Aktualizacja:  2021-10-08 23:12:46