III Konferencja Integralna "W zgodzie z naturą. Od integracji do integralności"


MINIONA -

Toruń

 

III Konferencja Integralna

W zgodzie z naturą. Od integracji do integralności

Toruń, 10.12.2021

 

 

Podstawowym zadaniem człowieka jest jak najlepsze rozwinięcie, a także zintegrowanie wszystkich swoich biologicznych oraz psychicznych zasobów niezbędnych do funkcjonowania w świecie. Wpierw optymalne środowisko rozwoju i integracji dziecka stwarza troska matki (dojrzałego opiekuna). Więź, która się tworzy wyznacza sferę jego bezpiecznego rozwoju. Dalszą integracja dziecka jest efektem jego spontanicznej eksploracji świata. Tym światem dla dzieci jeszcze do "niedawna" było plemię i wszechobecna przyroda. Obecnym "naturalnym” otoczeniem dziecka nie jest już przyroda ale wytwory człowieka – kultura. Stwarza to dla młodych ludzi duży problem, gdyż adaptacja do nowego rodzaju środowiska odbywa się kosztem optymalnej integracji psychofizycznej.

Świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek do tej pory. Żyjemy w czasach szoku informacyjnego, sztucznej inteligencji, stającej się częścią naszej rzeczywistości, a także dużej niepewności, która wymusza nieustanną potrzebę adaptacji na nowo. Młode pokolenia to cyfrowi tubylcy, dla których wirtualna rzeczywistość jest tą naturalną. Stanowi to zarówno szansę, jak i wyzwanie. Z jednej strony umiejętność odnalezienia się w świecie wirtualnym daje wiele możliwości, z drugiej może prowadzić do wielu problemów z koncentracją i wytrwałością w pracy. Rzeczywistość online kusi możliwościami i kolorowymi obrazami, z którymi coraz trudniej konkurować...

Rozwinięta cywilizacja i cyfryzacja stwarzają niewyobrażalne jeszcze 20, 30 lat temu możliwości, ale stanowią też poważną przeszkodę na drodze do osiągania integracji psychofizycznej i integralności. Czy dlatego, że plemię i przyroda przestały być środowiskiem rozwojowym dziecka?

Kryzys szkolnictwa zmusza nas do ponownego zbadania czy są inne drogi rozwoju, które można zaproponować młodym ludziom. Również ludzi dorośli poszukują drogi do jedności zwracając się do podstawowych form istnienia, do natury. Pandemia spowodowała, że pierwotne pytania o sens bycia  mocno wybrzmiały. Retradycjonalizacja, powrót do natury, dbałość o zdrowie, zmiana stylu życia stwarzają szansę na integralny rozwój. Czy tak się stanie? Czas pokaże...

 

Serdecznie zapraszamy do do refleksji nad powyżej zarysowanymi problemami oraz do wzięcia udziału w III Konferencji Integralnej pt. "W zgodzie z naturą. Od integracji do integralności", organizowanej przez Pracownię Edukacji Żywej, Katedrę Pedagogiki Szkolnej oraz Katedrę Rewalidacji, Resocjalizacji i Opieki Długoterminowej Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przy współpracy z  Uniwersyteckim Ośrodkiem Wsparcia i Rozwoju Osobistego UMK.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 

Pragniemy, by III Konferencja integralna była przestrzenią otwartej, realnej integracji praktyków z teoretykami. W związku z tym prosimy o przygotowanie 10-15 minutowych wystąpień/wypowiedzi, bez wykorzystania prezentacji multimedialnych, gdyż najważniejszy jest dla nas dialog i kontakt z żywem słowem.

 

Zgłoszenia z abstraktami prosimy przesyłać do 30 listopada 2021 r. na adres:   konferencja.integralna@wp.pl.

 

Udział w III Konferencji Integralnej jest odpłatny. Koszty uczestnictwa wynoszą odpowiednio:

·       Pracownicy naukowi: 50 zł

·       Praktycy, studenci, doktoranci: 30 zł

Opłaty za uczestnictwo w konferencji prosimy uiszczać przelewem bankowym na konto:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bank Millennium S.A. w Warszawie
45 1160 2202 0000 0000 3174 8579

z dopiskiem:
Integralność, imię i nazwisko uczestnika konferencji.

 

Opłaty prosimy uiszczać do 30 listopada 2021 r.

 

 

Dla zainteresowanych INTEGRALNE SPOTKANIE Z NATURĄ

 

Z radością pragniemy zaproponować również integralną część ogólnorozwojową i integracyjną konferencji, która odbędzie się w schronisku górskim Hala Lipowska w Beskidzie Żywieckim.

Będzie to czas integracji, dyskusji, jogi, aktywnego poznawania lasu i obcowania z naturą. Planowany termin to 3-5 czerwca. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z sekretariatem konferencji, który udzieli szczegółowych informacji.

 

Komitet Naukowy

Prof. dr hab. Ditta Baczała

prof. dr hab. Piotr Błajet

dr Maja Głowacka

dr Bogdan Ogrodnik

prof. dr hab. Beata Przyborowska

prof. dr hab. Krzysztof Rubacha

prof. dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec

 

Sekretariat Konferencji

Mgr Karolina Dąbrowska-Pawlonka

dr Iwona Murawska

 

Sekretariat III Toruńskiej Konferencji Integralnej pozostaje do Państwa dyspozycji we wszelkich kwestiach organizacyjnych. Prosimy kontaktować się bezpośrednio z Panią mgr Karoliną Dąbrowską-Pawlonką i dr Iwoną Murawską, e-mail: konferencja.integralna@wp.pl.

 

Miejsce obrad: Platforma MS Teams

 

 

Z pozdrowieniami,

Komitet Organizacyjny

 


Źródło:  https://www.facebook.com/konferencjaintegralna

Aktualizacja:  2021-11-03