Rzeczywistość (nie)zmienna. O życiu, nauce, sztuce, kulturze i społeczeństwie w perspektywie (braku) zachodzących zmian


MINIONA -

Wydział Humanistyczny AGH w Krakowie (online)
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Koło Naukowe Studentów Socjologii AGH wraz z Fundacją "dzień dobry! kolektyw kultury" zapraszają na interdyscyplinarną, ogólnopolską konferencję naukową „Rzeczywistość (nie)zmienna. O życiu, nauce, sztuce, kulturze i społeczeństwie w perspektywie (braku) zachodzących zmian”, która odbędzie się w dniu 18 grudnia 2021 (sobota) na Wydziale Humanistycznym AGH w Krakowie (online).


KONFERENCJA ONLINE
Co prawda na dzień ogłoszenia konferencji nie ma zbyt wielu znaków świadczących o tym, że wszystkie uczelnie w Polsce przejdą na całkowity tryb nauki zdalnej, co sprawi, że organizacja stacjonarnych konferencji nie będzie możliwa, to jednak do naszej konferencji pozostaje niecały miesiąc. W czasie takim może się dużo wydarzyć – zwłaszcza biorąc pod uwagę komunikaty medialne Ministerstwa Zdrowia. Stąd powzięliśmy decyzję o utrzymaniu jeszcze przez jakiś czas organizacji konferencji w świecie wirtualnym/online.


TEMATYKA KONFERENCJI
Czasem, szczególnie gdy z niecierpliwością oczekujemy zmian, może nam się wydawać, że świat stoi w miejscu, zachowując porządek rzeczy utarty od stuleci. Jeśli jednak przyjrzymy się zmianom w perspektywie długofalowej, odkryjemy, iż jest ich więcej niż na co dzień podejrzewaliśmy. Z drugiej strony, często potrzeba więcej niż jednego czy nawet dwóch pokoleń, aby zaszły pewne zmiany, co rzeczywiście daje poczucie „stania w miejscu”. Jednak kiedy się głębiej nad tym zastanowić, okazuje się, że wiele aspektów rzeczywistości można ująć w prawa naukowe, a zachowania (w tym konflikty) ludzkie w archetypy postępowania. W ten sposób niby się coś zmienia, a jednak w swojej istocie pozostaje takie samo, „wiecznie powracamy” do tego samego. Jednak o ile koncepcja palingenezy Fryderyka Nietzschego, który z kolei przejął ją ze starogreckiej tradycji filozoficznej, była mocno metafizyczna i mówiła o nieustannym powtarzaniu się czasu, rzeczy i świata (w rzeczywistości nic się nie zmieniało), o tyle „wieczność powrotów” jako brak zmian znajduje także swój szerszy kontekst w dyskursie pozafilozoficznym. W sztuce, muzyce, literaturze bądź malarstwie nie da się uciec od tzw. lejtmotywów, czyli motywów przewodnich, wzorów i toposów. Szczegółowy tego wyraz dał Joseph Campbell w swej książce „Bohater o tysiącu twarzy”, który opisał w niej schematyczność wielu opowieści i narracji literackich pojawiających się w całej historii ludzkości. Również w nauce, polityce, religii, ale i codziennym życiu często przychodzi nam się mierzyć z tymi samymi problemami - bardziej złożonymi, w nieco innych okolicznościach, ale ostatecznie jednak sprowadzalnymi do pewnego kanonu podstawowych idei i potrzeb.Można się odważyć na stwierdzenie, że wszelkie odpowiedzi udzielane przez humanistów na przestrzeni tysiącleci są próbą odpowiedzi na te same, niezmienne pytania. I jakkolwiek od początków myśli ludzkiej w naszym otoczeniu i w nas samych zaszły olbrzymie zmiany, o tyle wiele współczesnych problemów, nadziei i form twórczości niewiele różni się od tych, które dotyczyły naszych przodków. Jednak także tutaj napotykamy problemy. W jednych dziedzinach nauki rozwój następuje bardzo dynamiczne, w innych toczy się niezwykle powoli, a bywa – szczególnie w naukach humanistycznych i społecznych – że zamiast rozwoju stykamy się z długotrwałym kryzysem i rozłamem, widząc bądź to zbyt wiele, bądź zbyt mało zmian.
W zakresie tematycznym konferencji mieszczą się referaty dotyczące szeroko pojętych zagadnień związanych z kategorią zmian bądź ich braku. Chętnie wysłuchamy wystąpień dotyczących między innymi:
idei humanistyczno-społecznych powracających na przestrzeni wieków i tysiącleci,
genezy współczesnych dyskursów humanistycznych,
rozłamów w naukach humanistycznych i społecznych,
toposów/archetypów w literaturze i filmie,
kategorii lejtmotywu w muzyce,
pojęcia kanonu w rzeźbie, malarstwie, innych dziedzinach sztuki,
psychologicznych koncepcji nieświadomości zbiorowej,
powtarzalności przyczyn konfliktów bądź wojen na tle religijnym, rasowym, etnicznym czy ideologicznym,
zmiany postaw i praktyk religijnych oraz duchowych,
rewolucji społecznych,
powtarzalności w życiu społeczeństw i jednostek,
zmian i powtarzalności ustrojów politycznych,
filozoficznych ujęć zmiany i stałości/powtarzalności,
refleksji nad aktualną sytuacją społeczno-polityczną,
raportów z badań ukazujących stałość, zmianę lub tendencję do zmian w danej tematyce.Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje badawcze związane z tematyką konferencji.

KOGO ZAPRASZAMY?
Do udziału w konferencji zapraszamy osoby związane z historią, socjologią, kulturoznawstwem, literaturoznawstwem, pedagogiką, antropologią kulturową, naukami o mediach, naukami o sztuce, filologią, teologią, religioznawstwem, filozofią, psychologią, politologią oraz pozostałymi naukami humanistycznymi i społecznymi. Do udziału zachęcamy:
studentów;
doktorantów;
pracowników naukowych;
osoby spoza środowiska akademickiego.

TERMINY
przyjmowanie zgłoszeń: do 13 grudnia 2021;
informacja o kwalifikacji zgłoszeń: do 14 grudnia 2021;
konferencja: 18 grudnia 2021.

ZGŁOSZENIA
W celu zgłoszenia udziału należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem: https://forms.gle/AZu32LseV3v9pW3q6

Do 14 grudnia 2021 do północy zostaną wysłane maile zwrotne z informacją o przyjęciu bądź odrzuceniu zgłoszenia. Jeżeli w tym dniu nie otrzymają Państwo wiadomości, prosimy o sprawdzenie skrzynki ze spamem bądź skontaktowanie się z nami, ponieważ każda osoba, która wysłała zgłoszenie, otrzymuje od nas odpowiedź o przyjęciu bądź odrzuceniu zgłoszenia.


PRZEBIEG KONFERENCJI
Konferencja będzie polegać na wygłaszaniu przez Uczestników referatów. Przewidziany czas każdego wystąpienia to 15 minut plus czas dodatkowy przeznaczony na dyskusję.Konferencja odbędzie się w udostępnionych przez organizatorów „pokojach” Google Meet (co wymaga posiadania konta Gmail). Dyskusja będzie moderowana. Do wzięcia udziału w konferencji wymagany jest jedynie mikrofon – nie ma konieczności udostępniania obrazu z kamery internetowej.


OPŁATY I FAKTURY
Opłata konferencyjna wynosi 89 zł i obejmuje: udział w konferencji i dyskusji oraz wysyłkę zaświadczenia w wersji elektronicznej. W przypadku wersji papierowej zaświadczenia należy doliczyć kwotę 20 zł.Faktury będą wystawiane na życzenie Uczestników (należy wypełnić odpowiednie pole w formularzu zgłoszeniowym).

UDZIAŁ BIERNY
Udział bierny (bez wygłoszenia referatu oraz zaświadczenia) jest bezpłatny. Chęć udziału biernego prosimy zgłaszać przez formularz wpisując w polach „Tytuł wystąpienia” oraz „Abstrakt” słowa „udział bierny”.Aby zgłosić potrzebę zaświadczenia o udziale biernym, prosimy w polu „Uwagi dla organizatorów” wpisać „Zaświadczenie o udziale biernym”. Jego koszt to 20 zł w przypadku zaświadczenia w wersji elektronicznej oraz 35 zł w wersji papierowej.

KONTAKT
W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do przesyłania wiadomości na nasz adres: fundacjaddkk.centrala@gmail.com


Źródło:  https://www.facebook.com/events/1907506902790174/

Aktualizacja:  2021-12-09