„Co z nami zrobiła pandemia: zachowania i postawy dzieci i młodzieży w konsekwencji zdalnego nauczania”


MINIONA -

Uniwersytet Zielonogórski
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Głównym aktorem życia szkolnego jest Uczeń. Znalazł się on w okresie pandemii w szczególnej sytuacji socjalizacyjno-wychowawczo-dydaktycznej. Oglądowi tej szczególnej sytuacji jest dedykowana nasza kolejna konferencja, podczas której pytanie: ”co z nami zrobiła pandemia”, uszczegółowimy w: „Co z naszymi uczniami zrobiła pandemia?”

Pytanie to odnosi się zarówno do ich zachowań jak i postaw, dotyka perspektywy osobniczej autopercepcji, indywidualnego doświadczania wszelkich zawiłości czasu zarazy, jak i relacji wspólnotowej: wobec rówieśników, nauczycieli, rodzeństwa, rodziców, instytucji szkoły. Zapraszam wszystkich badaczy, których badania skoncentrowane były na Uczniu, na jej/jego konfrontowaniu się z nową sytuacją jaką wyznaczyła pandemia: zdalnego nauczania i wynikających z tego konsekwencji. Intencją pomysłodawców konferencji jest opisanie uczniów jak najszerzej, w różnych obszarach ich aktywności w czasie pandemii ale także próba przedstawienia rekomendacji, co w konsekwencji stawianych diagnoz można zrobić, by dostrzeżone problemy rozwiązać.


Źródło:  https://konferencja-pandemia.edu.pl/

Aktualizacja:  2021-11-18 13:26:52