LUDZIE NAUKI PREZENTACJA TEMATYKI BADAWCZEJ LUB PRZEGLĄDOWEJ CZ. 23 i 24 konferencja interdyscyplinarna (wszystkie dziedziny naukowe) ONLINE


MINIONA -

Warszawa

Konferencja   Interdyscyplinarna  wszystkie dziedziny naukowe

Głównym celem Konferencji jest stworzenie warunków do wymiany doświadczeń naukowych wśród doktorantów, doktorów, magistrów, studentów.

a) prezentacja swoich prac badawczych lub przeglądowych w postaci referatów lub posterów,

b) publikacja artykułów w formie Monografii Wieloautorskiej. Preferowana objętość artykułu to około 22.000 znaków, jednak jeśli autor prześle artykuł o mniejszej ilości znaków również zostanie opublikowany.

Warszawa 28.05.2022   oraz   Wrocław 25.06.2022

Szczegóły na stronie internetowej: http://4intellect.com/

tel: 692345203 dr Magdalena Drewniak


Źródło:  http://4intellect.com/

Aktualizacja:  2022-03-06 17:36:13