Ogólnopolska konferencja naukowa online „Matka. Dyskursy kulturowe, społeczne, medialne”


MINIONA -

Online

Współczesne dynamicznie zmieniające się społeczeństwa wymagają od naukowców namysłu nad kwestiami, które jeszcze do niedawna wydawały się oczywiste. Jednak w każdym aspekcie można zauważyć szczególną wielowymiarowość i złożoność, dlatego warto zastanowić się, w jaki sposób funkcjonuje obecne pojęcie macierzyństwa, jak postrzega się rolę matki, jakie zmiany dokonały się i dokonują w obrębie tej problematyki. Kulturowe teksty pokazują nam macierzyństwo nieidealne, a zmiana świadomości społecznej powoduje, że zmienia się także powszechna optyka. W związku z tym organizatorzy konferencji proponują namysł nad takimi kwestiami, jak choćby:

 matka i macierzyństwo w kulturze (literatura, film, serial, sztuki plastyczne etc.);

·         przysłowia i powiedzenia;

·         macierzyństwo dawniej i współcześnie;

·         matka jako konstrukt kulturowy i społeczny;

·         stereotypy, role, tożsamość;

·         macierzyństwo w mediach, mediach społecznościowych; matki-celebrytki;

·         poradnictwo;

·         psychologia;

·         rola społeczna;

·         matka jako symbol, figura, metafora;

·         macierzyństwo biologiczne, zastępcze etc.;

·         samotne macierzyństwo;

·         relacja matka – dziecko (dzieci);

·         ekonomiczne i prawne aspekty macierzyństwa;

·         dyskursy macierzyństwa – kontrowersje, problematyka, działania społeczne, jednostkowe, wspólnotowe;

Niezależnie przyjmowane będą również studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres mat.ekonferencja@gmail.com mija 8 maja 2022 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

  • abstrakt (max. 600 słów);
  • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą tytuł naukowy, aktualną afiliację oraz profil badawczy
  • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 160 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii wieloautorskiej w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numeru monograficznego czasopisma naukowego „Facta Ficta. Journal of Theory, Narrative & Media”(w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).


Źródło:  http://matkaekonferencja.wordpress.com

Aktualizacja:  2022-03-07 14:45:34